Slutord

Min förhoppning är att du som har läst den här boken, genom att förstå hur branschen fungerar, ska kunna sköta översättningsprojekt mycket effektivare och billigare för din arbetsgivare och samtidigt få maximal kvalitet tillbaks.

Det finns inga förlorare i de arbetssätt jag förespråkar i min bok. Beställarna får en billigare och bättre produkt åter. Översättarna får lika mycket betalt som förr, om inte mer, för de ökar sin effektivitet enormt. Dessutom får de tid att koncentrera sig på det översättarna tycker är roligt och är bra på, just att översätta.

Lycka till med dokumentproduktionen och översättningen.