Publisher 2003 och äldre

Om du trots allt inte följer mitt råd att undvika programmet Publisher, oavsett om det är "nya" Publisher eller någon av de äldre versionerna, så har du en utmaning framför dig.

Min uppriktiga vädjan till den som tänker skapa översättningsbart material i Publisher, är att helt enkelt tänka om och skapa dokumentet i något annat program.

Vilka tips jag än ger i den här boken kommer inte att förändra det faktum att dokumentet du får tillbaks efter översättning förmodligen kommer att ha bytt typsnitt. Dess text kommer att falla annorlunda när du öppnar dokumentet på din dator än det gjorde hos översättaren och layoutaren. Och texten kommer definitivt att falla annorlunda hos den person som sedan ska trycka dokumentet. Det kommer att vara meningslöst att betala någon att justera layouten efter översättning, för den layout du ser på din maskin kommer inte att se ut så som den gjorde hos layoutaren.

Ett sätt att försöka komma undan problemet är att redan vid dokumentets skapande ställa in dokumentets skrivarinställning till Adobe Acrobat Distiller. Detta förutsätter att du har fullversionen av Acrobat. Min tanke är att så länge personen som gör layout efter översättning också har fullversionen av Acrobat kommer layouten att bibehållas.

Om du dessutom endast använder typsnitt som finns installerade på nästan alla datorer, såsom Arial, Times New Roman eller Courier så borde typsnitten fortfarande vara korrekta efter översättning. De datorer som Publisherdokumentet öppnats på har sannolikt dessa typsnitt och därför bör de ej bytts ut automatiskt (och permanent). En extra bonus är att dessa typsnitt är i Unicode och innehåller skrivtecken för nästan alla språk som tänkas kan.

Efter översättningen är färdig och layoutad bör du leverera en tryckfärdig pdf till tryckeriet, inte Publisherdokumentet. Detta är förmodligen det enda sättet att skydda sig mot att tryckaren öppnar Publisherdokumentet med obönhörliga automatiska layout- och typsnittsförändringar.

I övrigt gäller de vanliga varningspekarna. Se till att tabeller är äkta tabeller och se till att all text som ska översättas ligger i dokumentet. Alla texter i bilder som inte ligger i textboxar ovanpå bilden i dokumentet kommer inte att översättas.