Externa textfiler

Oavsett om textdokumentet är skapat i XML, XLIFF, HTML, SGML eller bara ren rå text så lämpar det sig väl för översättning. En vanlig hederlig databas går också utmärkt.

Det viktiga att komma ihåg är att se till att all text som ska översättas ligger som text mellan start- och slut-tag. Undvik att lägga text som ska översättas i så kallade "attribut" till tagar. Attribut är ett slags informationstillägg till en tagg. Det händer att olika former av metadata och sökord läggs in i attribut för att definiera textsträngen som omges av taggen. Om en textsträng handlar om lastbilar kan man tänka sig att sökorden ”Lastbilar” och ”Fordon” läggs in i attribut till taggen som omsluter textsträngen. I det fallet måste orden ”Lastbil” och ”Fordon” översättas för att kunna utnyttjas som sökord på det nya språket. Likaledes bör du undvika att lägga text som skall översättas i så kallade CDATA-taggar. Eftersom översättningsverktyg är skapade för att låsa alla taggar, så att inte översättaren skall råka förstöra dem, har de mycket svårare att hantera text inuti taggar, såsom attribut. T.ex. har både äldre och nyare versoner av Trados problem med att hantera attribut och CDATA-taggar som skall översättas.

Däremot går det utmärkt att använda attribut i koden för att definiera vilka texter som ska översättas och vilka som inte ska översättas. Ofta lägger man in ett attribut som heter ”translate” i tagen och anger värdet ”yes” eller ”no”.

Om du inte använder attribut för att definiera vilka texter i textfilen som skall översättas så är det viktigt att det är alla strängar i textfilen som skall översättas. Inte några strängar här och var. För ifall du inte använder taggar och attribut för att definiera vilka strängar som skall översättas så kommer det att vara extremt opraktiskt (och därmed dyrt) att översätta textfilen.

Om du arbetar med externa textfiler är det oftast bäst att vända sig till en översättningsbyrå snarare än en enskild översättare. Formatet är perfekt för översättning men det kräver en del tekniskt kunnande för att preparera det för översättning och det tenderar enskilda översättare att inte besitta själva. Översättningsbyråerna har tekniker som är experter på att hantera det här slaget av texter.

Se till att du använder så få externa textfiler som möjligt, gärna en enda. Dels är det lättare att hålla reda på en fil än flera stycken. Dels minimeras risken att delar av texten ”glöms bort” och inte blir översatta. Det blir helt enkelt mindre strul i projektet om du håller dig med så få externa textkällor som möjligt.