HTML

Detta är i praktiken en extern textfil. Allt som gäller för externa textfiler gäller även för html.

Undvik att lägga in texter i bilder om du inte absolut måste. Texter i bilder måste skrivas av för hand och översättas separat. Översättningen måste sedan läggas in manuellt i bilden. Dels är det en onödigt tidskrävande och dyr process, i synnerhet om det är många bilder med text, och dels blir översättningen sällan lika snyggt monterad som originaltexten. Knappar som består av en bild med text i sig är dyra, för det tenderar att bli många knappar på en hemsida. Om din hemsida ska översättas. Försök lägga symboler på knapparna och text i html-koden. Om du måste lägga text i bild eller på knappar. Skicka med orignialfilerna för bilderna där bildtexterna är redigerbar text till översättningsbolaget så att de enkelt kan byta ut texten. T.ex. kan du skicka med de PSD-filer som din designbyrå använt för att skapa knapparna med text på sig.

Använd aldrig andra typsnitt än Arial, Tahoma, Times eller Courier på din hemsidetext. De är unicodetypsnitt och fungerar lika bra i Macintosh- som Windowsmiljö. De kommer att visa upp din hemsidetext korrekt i alla miljöer och på de flesta språk.

Undvik att lägga in Flashanimationer som ska översättas såvida inte texten i Flashfilmen i sig hämtas från ett externt dokument.

Blanda inte språk på samma html-sida. Lägg gärna flera språk på samma site, men håll dig till ett språk per html-fil.

När en hemsida ska översättas, lita på att översättningsbolagens tekniker och CAT-verktygen kan hantera texten mycket billigare än vad du själv kan. Slösa inte tid och pengar på att klippa ut texten från hemsidan för hand och klistra in den i en Word-fil inför översättning. Se istället till att du får tillgång till html-filerna och skickar dem till en översättare som kan hantera dem eller en översättningsbyrå. De kommer att utnyttja översättningsverktyg för att låsa html-koderna och låta översättningen automatiskt konverteras tillbaks till html när den är färdig.