InDesign

En av Adobes säljargument för InDesign är att du kan hålla alla översättningar på olika lager i samma dokument. Det stämmer, det kan du göra, men dagens CAT-verktyg är inte skapade för att hantera detta.

Dessutom sätter verkligheten upp hinder. Det är inte sannolikt att samma översättare översätter till alla språk. Naturligtvis levereras översättningen ett språk i taget. Därför kommer du som beställare alltid att få tillbaks flera översatta filer med ett språk i varje. Jag utgår nu från att du får översättningarna levererade till dig i originalformatet InDesign för det är billigast för dig, inte som separata Word-filer. Visst kan man klistra in översättningen från varje översatt fil till en enda InDesignfil med ett språk i varje lager, men det kostar tid och därför pengar. Förmodligen har du vid det laget börjat använda de redan levererade översatta InDesignfilerna. Så då står du ändå där med flera filer med varsitt språk och dessutom en fil med alla språk samlade i lager.

Jag kan inte rekommendera någon att arbeta i språklager på det sätt som Adobe gärna vill sälja in som praktiskt. Det är varken praktiskt eller billigt ur översättningssynpunkt.

Om du skapar layout i InDesign är det billigast, snabbast och enklast att få översättningarna åter en fil i taget, ett språk i taget. Inte en fil med alla språk i varsitt separata lager.

Däremot kan du lägga all text du inte vill ska översättas på ett separat lager och använda programmet till att ”låsa” det lagret. Om översättaren arbetar i Trados, vilket de flesta gör, exporteras det lagret inte ut till översättning. Men texten som ligger på det låsta lagret måste ligga i fristående textboxar och i ett textflöde som endast existerar i det låsta lagret.

Se till att InDesigndokument som ska översättas endast innehåller den text som ska översättas, även på den arbetsyta som inte ska tryckas. De layoutare som skapar ett dokument i InDesign lägger ofta upp textförslag eller äldre versioner av texterna i dokumentet och flyttar dem sedan utanför de tryckbara området i dokumentet istället för att avlägsna dem helt och hållet från dokumentet. Det ligger med andra ord ofta ett antal textboxar med ”skräp” på arbetsbordet i InDesign, men utanför den synliga yta som faktiskt går ut till tryck.

De verktyg som automatiskt extraherar text från InDesign till CAT-verktygen kan inte avgöra vilka texter som ska översättas eller inte, de tar ut alla texter till översättning. Förvisso med undantag för texter som ligger på låsta lager. Detta innebär att översättarna kan få många texter att översätta som inte syns på den tryckta sidan och inte ens är tänkta att gå till översättning. Om du ser till att InDesigndokumentet är städat från dessa utkast slipper du betala dina översättare för att översätta en massa text som inte ska översättas.

InDesign har bra funktioner för att knyta samman flera separata dokument till en ”bok”. Och även bra funktioner som tillåter dig att skapa automatiskt uppdaterbara innehållsförteckningar och indexlistor. Utnyttja dessa, för det är dyrt att återskapa dessa manuellt efter översättning om de inte är rätt gjorda redan i originalfilen.

Ett bra tips om du vill skapa ett hängande indrag, t.ex. för en punktlista, på ett snabbt och smidigt sätt: placera markören där du vill göra indrag och sedan trycka CTRL + +. Då skapas det ett indrag i stycket fram till där markören står.

Den västerländska versionen av InDesign kan för närvarande inte hantera höger-till-vänsterspråk så som arabiska eller hebreiska. I praktiken brukar det gå bra, men Adobe som skapat och äger InDesign vill inte garantera att höger-till-vänstertext fungerar. Det innebär att om du har dokument som ska översättas till något av dessa språk bör du be att få åter dokument där all text är konverterad till vektorbilder. Det vill säga att varje bokstav är konverterad till en separat bild. Texten är inte längre redigerbar, men å andra sidan kommer den att visas upp korrekt i dokumentet oavsett vilken programversion som öppnar det. Konvertering till vektorbilder är en funktion som lyckligtvis är mycket enkel och snabb att genomföra i InDesign. Alternativt kan du begära en tryckfärdig pdf som leverans.

För att kunna hantera höger-till-vänsterspråk på ett bra sätt måste du äga en s.k. Middle-Eastern-version av InDesign. Även om du råkar äga en sådan och därför kan visa t.ex. arabisk text korrekt, äger förmodligen inte ditt tryckeri den versionen av InDesign. Så för att vara säker på att den arabiska texten trycks korrekt, kommer tryckeriet att behöva få en tryckfärdig pdf av dig.