PowerPoint 2007 och nyare

Även PowerPoint har fått sig en ordentlig avputsning i och med det nya 2007-formatet PPTX. Precis som med Word 2007 kan det nya PowerPointformatet vara räddaren i nöden för dig som är översättare. Om du upptäcker att det är problem att konvertera en PowerPointfil av det äldre slaget till det CAT-verktyg du använder dig av, kommer det nästan garanterat inte att vara något problem om du sparar om filen till PowerPoint 2007 och konverterar från det formatet. Tycka vad man vill om det nya gränssnittet som Microsoft kokat ihop men det nya XML-baserade formatet är otvivelaktligen väldigt stabilt.

I grund och botten gäller samma förhållningsregler som i äldre versioner av PowerPoint. Bestäm dig för huruvida visningsbilder och noteringstext ska översättas, eller om enbart visningsbilderna ska översättas. Lägg inte texter som ska översättas i OLE-objekt eller bilder. Lägg dem i tabeller skapade i PowerPoints tabellfunktion eller i fristående textboxar.

Precis som i övriga program i Office 2007-sviten har Microsoft infört SmartTags och alla CAT-verktyg har lika stora problem att hantera dem som för Word 2007. Till skillnad från Word 2007 är dessa inte automatiskt påslagna, men det kan vara mödan värt att dubbelkolla att de inte är aktiverade. Om du inte har dem avstängda blir texten som ska översättas ofullständig eller oförståelig i CAT-verktyget. Det är lite omständligare att hitta var man stänger av SmartTags i PowerPoint än vad det t.ex. är i Word 2007.