Flash

Flash har på många sätt revolutionerat hur vi upplever internet, både i och med alla Flashspel och applikationer men även i och med syskonprogrammet Adobe Flash Builder som tillåter dynamiska hemsidor med Flashgrafik.

Flash är i sig inte särskilt anpassad för översättning eftersom all text ligger inbakad på väldigt utspridda platser i dokumentet. För att skapa en översatt SWF-fil måste man ha tillgång till originalfilen i formatet ”.FLA”. Men som sagt, eftersom alla texter ligger på väldigt olika ställen i dokumentet är det väldigt dyrt att hantera översättningen.

Om du har tal inlagt i din Flashfilm bör du alltid spara talmanuset så att det kan översättas och spelas in tal på samma språk som du översätter filen till. Att byta ut ljudspår är i sig relativt enkelt i Flash, men du måste fortfarande betala en ljudstudio och röstskådespelare för att skapa det nya ljudspåret. Om du inte sparat talmanuset måste du återskapa det genom att transkribera och ta tid på alla ljudspår. Ett tidskrävande och onödigt dyrt sätt att arbeta jämfört med att översätta ett befintligt talmanus. Du måste kunna berätta för studion hur mycket tid varje ljudspår får ta upp. Det billigaste men kanske tråkigaste alternativet är att undvika en berättande röst. Kanske lägga in undertexter, som i utländska filmer på TV? På så vis kan du slippa koppla in en ljudstudio och relativt billigt översätta det du muntligt förmedlar i Flashfilmen.

Hur hanterar man då på billigaste sätt texterna i sin Flashfilm när den ska översättas?

Det absolut billigaste och enklaste sättet är att låta all text i Flashfilmen vara dynamisk och hämtas in från en eller flera externa textfiler, ofta i XML-format. På så vis behöver man bara översätta den externa textfilen. Detta förutsätter att du utnyttjar unicodetypsnitt och ser till att använda dig av sådana som innehåller alla tecken som behövs för att kunna visa upp de språk filen är översatt till. Därmed har du eliminerat alla kostnader för redigering av Flashfilen. Med tanke på vad en Flashkunnig tekniker tar i timmen för sitt jobb kan du tänka dig att det är ganska stora summor du slipper hosta upp. Speciellt om Flashfilen ska översättas till flera språk.

All kod som används eller anropas från Flashfilen bör även den ligga i externa filer (formatet heter ”.as”, ActionScript). På så vis kan dessa skräddarsys, uppdateras och justeras om det skulle behövas utan att behöva skapa en ny SWF-version av Flashfilen.

Om du inte vill arbeta med text och kod i externa filer utan föredrar att lägga texterna inuti din Flashfil bör du åtminstone komma ihåg några enkla regler.

Först och främst måste du alltid ha tillgång till originalflashfilen, du kan inte översätta SWF-filen i sig. SWF-filen är skapad av Flashfilen ungefär på samma sätt som när du skapar en pdf av en Word-fil. Därför kan du inte ändra på SWF-filens innehåll, utan du måste föra in översättningen i originalflashfilen och skapa en ny översatt SWF-fil av denna.

Använd aldrig funktionen ”Break Apart” på texter som ska översättas, för då gör du om texten till en bild och då kan inte texten snappas upp av CAT-verktyg eller kopieras ut av en tekniker eller översättare. Dessutom gör du det onödigt krångligt för den som monterar översättningen att lägga in texten korrekt. Se med andra ord till att all text är redigerbar.

Flash kan baka in typsnitten du använder, men glöm för den skull inte bort att det inte är någon hjälp om typsnittet inte kan visa upp den översatta texten korrekt. Utnyttja därför alltid unicodetypsnitt till de dokument som ska översättas.

Det finns för närvarande ett antal program som automatiskt kan exportera texten från Flashfilmer till ett översättningsbart format, men så vitt jag vet existerar det inte några program som automatiskt kan återmontera texten. Förhoppningsvis sitter någon klurig person och skapar ett sådant program just nu. Det kanske lanseras imorgon? Men för närvarande måste det alltid göras manuellt. Eftersom alla texter ligger inlagda på olika ställen i Flashfilen tar detta mycket tid i förhållande till mängden text. Därför är det dyrare än det skulle behöva vara.