Ritningar

Ritningar ställer alltid till problem. Det är viktigt att de är korrekta till 100%, de är ofta av ganska otymplig storlek och de innehåller massvis med information inklämd på ganska trånga ytor.

Den första frågan du som beställare av översättning av en ritning ska ställa dig är om du måste ha översättningen monterad i ritningen eller om det går bra att få den i en fristående text, kanske med källtermen i en kolumn och översättningen i en kolumn intill, så man ser vilka översättningar som motsvarar vilka. Detta är oftast det billigaste alternativet om du har ritningar som inte är i sitt originalformat, t.ex. i pdf eller något annat bildformat.

Om du vill få ritningar översatta i sitt originalformat så billigt som möjligt är det viktigt att du vänder dig till en översättningsbyrå eftersom de har de tekniska resurser du behöver. Alternativt en översättare med tillgång till CAD-program eller rätt tekniska hjälpmedel. Just CAD-program är av tradition väldigt dyra även om priserna stadigt sjunker. Än så länge är det inte många som anser sig ha råd att köpa in dessa program. Detta är ytterligare ett skäl att utnyttja konverteringsprogram så att översättaren kan konvertera texten i ritningen till ett format som hon kan översätta i.

Ofta är det lätt att komma över en pdf av en ritning, men pdf får ändå anses som ett relativt dåligt underlag när det gäller ritningar. Allra helst vill man ha det digitala originalformatet att utgå ifrån. Försök konvertera ritningen till DXF-format eller åtminstone till DWG-format. Det finns program att köpa eller ladda ner som freeware som kan konvertera DWG till DXF. DXF har vuxit fram som ett format de flesta CAD-program kan konvertera sina ritningar till och på så vis kan man ”skicka” ritningar mellan de olika CAD-programmen. Ytterligare en fördel är att från DXF-formatet är det möjligt att exportera ut text och även importera text, vilket innebär att den är ett väldigt lämpligt format för ritningar som ska översättas. Det finns verktyg som kan extrahera texten från ritningen och importera översättningar åter till ritningen. Och för all del, om det CAD-program som ditt företag arbetar med, i sig kan exportera ut texter i XML eller något liknande format och även importera text från en sådan fil, är det utifrån det materialet som ritningarna bör översättas. Som tidigare påpekats i den här boken, så länge texten är konsekvent uppmärkt så kan alla översättningsbyråer med självaktning hantera formatet så att texterna blir översatta och du får en importerbar översatt fil åter.

I övrigt gäller i grund och botten samma ”regler” som för vilket översättningsmaterial som helst. Se till att all text är redigerbar. Är den inte det har du en dyr översättning att se fram emot. Håll i största möjliga mån samman hela meningar och fullständiga stycken. Om det förekommer tabeller eller listor, se till att dessa är definierade som ”äkta” tabeller så att översättaren kan få textsammanhanget klart för sig. Undvik tabeller skapade med tabulatorslag. Tro inte att PDF-versionen av ritningen är originaldokumentet, det är den inte. Se till att ge översättningsbyrån eller översättaren tillgång till originalfilerna, det blir alltid billigast. Självklart är däremot en pdf-version alltid uppskattad som referens till det material som skall översättas.

Eftersom relativt få översättare och översättningsbyråer har tillgång till CAD-program men mycket sannolikt kan exportera och importera översättningarna från ritningar i DXF-format får du som beställare förmodligen återlevererat översatta ritningar där ingen manuellt gått igenom texterna för att lägga dem på ett bra sätt efter översättning. Som bekant tar ju samma texter på olika språk upp olika mycket plats så sannolikt kommer du själv att behöva gå igenom layouten. De flesta CAD-program kan hantera Unicode, så alla texter kommer att visas korrekt i ritningen, däremot kan de behöva flyttas så att de inte täcker över någon vital del av ritningen.

Ritningar är som sagt ganska krångliga att hantera i förhållande till hur få ord de innehåller. Ofta är kostnaden för filhantering och konvertering högre än priset på själva översättningen. Det är just därför som det billigaste alternativet för översättning av ritningar är att få dem levererade som separata dokument, inte införda i ritningen.