FrameMaker

FrameMaker är ett mycket tacksamt verktyg för att skapa dokument som skall översättas. Dock är det viktigt att förlita sig på CAT-verktyg när FrameMaker skall översättas. Annars kommer hanteringen att bli både omständig och dyr. Programmet FrameMaker vimlar av osynliga markörer och koder. Dessa går förlorade om du ”misshandlar” ett dokument genom att manuellt klippa ut det som skall översättas för att sedan klistra in de översatta texterna. T.ex. kommer du sannolikt att tappa alla indexmarkörer och korsreferenser om du klipper och klistrar i dokumentet. FrameMaker är helt enkelt inte ämnad att översättas utan hjälp av ett CAT-verktyg. Framför allt är det anpassat för att översättas med Trados.

Utnyttja de export- och importmöjligheter som FrameMaker har inbyggt. Se till att konvertera filerna till ett format CAT-verktyg kan hantera, som inte tillåter översättarna att ”förstöra” markörer och korsreferenser.

Kom ihåg att stänga av "change bars" på alla format och att ta bort alla change bars. Trados kommer inta att kunna översätta dokumentet utan att dessa är avstängda. Om inte du själv stänger av alla changebars så kommer du behöva betala översättningsbyrån för tiden det tar att stänga av dem och det är en onödig utgift.

Om översättarna arbetar i SDL Trados så behövs ingen annan konvertering än att spara om filerna i MIF-format. Om översättarna arbetar i äldre versioner av Trados använder man Trados konverteringsverktyg S-tagger för att konvertera dokumenten till ett ett format som Trados kan hantera (TTX-formatet). S-tagger är skapat speciellt för att hantera FrameMakerdokument och konvertera dem till Trados. Dock måste S-tagger patchas upp så att det kan hantera de nyare versionerna av FrameMaker, alternativt kan FrameMakerfilen sparas i MIF-format för version 7 eller äldre, då behöver inte S-tagger patchas upp, men då riskerar man istället att layouten på dokumentet förändras om du ursprungligen skapat originalet i en nyare version.

När du skapar ett FrameMaker dokument som ska översättas till andra språk, se då till att du har alla textformat ordentligt definierade.

Var medveten om att FrameMaker inte kan hantera höger-till-vänster-språk. Om dokumentet ska översättas till t.ex. arabiska så kommer du behöva återskapa den i ett format som kan hantera arabiska korrekt. För det kommer du inte att kunna göra med FrameMaker. Asiatiska språk såsom kinesiska, japanska och koreanska är dock inte något problem eftersom dessa går att läsa från vänster-till-höger.

Konstruera dokumenten så dynamiskt du kan. Använd dig av en s.k. book-fil för att definiera i vilken ordning FrameMakerfilerna ligger i ditt alster. Med book-filen kan du alltid skapa en automatisk innehållsförteckning, en TOC (”table of contents”, innehållsförteckning) och en indexfil. Se till att både innehållsförteckningen och index är automatiskt uppdateringsbara och kräver så lite manuell handpåläggning som möjligt.

Lås alltid bilder mot texten med bildankare, markörer som håller den inlagda bilden på rätt plats i förhållande till texten. Om texten växer eller krymper i omfång, följer bilderna med texten. På så vis kommer layouten efter översättning att näst intill sköta sig själv. Se till att skapa indexmarkörer och korsreferenser korrekt.

Se också till att inga bilder ligger ”inbakade” i FrameMakerfilen, s.k. OLE-objekt. Länka alltid in bilder och diagram från en extern källa ungefär så som html-filer hanterar bilder. Det kommer att ge dig en väldigt liten och hanterbar storlek på FrameMakerfilen. Det finns till och med en bug i FrameMaker 7 gällande inbäddade OLE-objekt. Om du kör programmet på en Windowsmaskin med ServicePack 2 eller högre installerat kan du inte spara FrameMakerfilen i annat än MIF-format! Problemet har att göra med en datasäkerhetsrelaterad förändring, som installeras med ServicePack 2, gällande hur Windows hanterade OLE-objekten. Å andra sidan så säljs inte FrameMaker 7 längre och de nyare versionerna av FrameMaker har inte samma problem. FrameMaker7 är dock trots sin ålder väldigt spridd på marknaden och många storföretag använder fortfarande den versionen som sin de facto standard.

Se till att de bilder du använder inte innehåller en enda bokstav med text när du skapar FrameMakerfiler som ska översättas. Det är väldigt viktigt, eftersom det är så enormt tids- och pengabesparande vid översättning att du lägger all text i bilder och diagram som text i textboxar inuti FrameMakerdokumentet och inte inuti de separata bilderna.

Allt jag skrivit om att lära sig och använda de automatiska funktionerna gäller tredubbelt för FrameMaker. Lär dig dem och använd dem. Om du inte gör det kommer det att kosta dig mycket extra pengar. Om du använder programmet så som det är tänkt att användas så är FrameMaker förmodligen det layoutverktyg som ger dig den billigaste layouthanteringen av översatt material.