PageMaker

PageMaker är egentligen ett program som på alla sätt är på utgående. Det säljs inte i butik längre. Men trots detta är det förvånansvärt många företag som fortfarande använder det. Oftast handlar det då om att uppdatera äldre manualer till nya moderna versioner. Jag vill råda alla som fortfarande gör sin layout i PageMaker att gå över till att använda InDesign istället. Det är enkelt att konvertera PageMakerdokument till InDesign och de båda programmen har så pass många likheter i gränssnitt att det knappast är svårt att sätta sig in i InDesign för den som byter.

Men om man trots allt arbetar i PageMaker och tänker skapa och hantera dokument som ska översättas i det programmet så finns det ett par egenheter med PageMaker som det lönar sig att ha i minnet. Dessa är följande:

PageMaker innehåller ett par tydliga ålderskrämpor. Till exempel härstammar den från en tid då det inte var självklart att layoutprogram kunde hantera tabeller. Därför har PageMaker en helt egen tabellskaparfunktion, Adobe Table. Denna var banbrytande när den kom, men man kan inte påstå att den hjälper idag. Tabellskaparfunktionen skapar ett OLE-bildobjekt som innehåller en massa text som inget CAT-verktyg kan komma åt. Det går helt enkelt inte att extrahera texten ut ur tabellen på något annat vis än att manuellt klippa ut texten och klistra in den i Word (som Adobe Table är fullt kompatibel med, tabellen är i RTF-format). Man kan då översätta tabellen utifrån Word-filen, men måste spendera tid på att för hand klippa in de översatta tabellerna tillbaks in i PageMakerdokumentet efter översättning. Det tar onödigt mycket tid och kostar onödigt mycket pengar.

För att kunna utnyttja översättningsprogrammens automatiska textextraherings- och monteringsfunktioner är man nödgad att skapa tabellerna med textboxar och inritade streckmarkeringar istället. Detta kan kännas väldigt omständligt, och det är det. Men om PageMakerdokumentet ska översättas till ett flertal språk blir det mycket billigare (och smidigare) att slippa hantera Adobe Tables OLE-objekt.

Återigen så är det viktigt att inte försöka skapa tabellerna med hjälp av tabulatortryckningar. Så fort en text sträcker sig över två rader blir texten oförståelig för översättaren och i praktiken omöjlig att översätta korrekt.

Om du är översättare och det CAT-verktyg du använder dig av inte kan importera direkt från PageMaker bör du försöka lägga vantarna på pluginprogrammet Story Collector för PageMaker. Det är det bästa programmet man kan använda för att exportera och importera dokumenttexter för PageMaker. Ursprungligen delades Story Collector for PageMaker ut som en gratisplugin från Trados, men eftersom SDL Trados inte längre stödjer PageMaker kan det vara lite lurigt att hitta denna plugin. Det dokument som exporteras ut från PageMaker via Story Collector är i vilket fall som helst i sådant format att ditt CAT-verktyg kommer att kunna hantera det.

Avslutningsvis kan konstateras att inom några år kommer PageMaker inte längre att finnas ute på marknaden. Frågan är om det ens kommer att gå att köra PageMaker på framtidens operativsystem. Om ditt företag av någon outgrundlig anledning fortfarande sitter och arbetar i PageMaker så bör ni byta upp er till InDesign eller QuarkXPress innan det är försent.