Excel 2007 och nyare

Precis som övriga dokumentformat i Office 2007-sviten gäller i grund och botten samma regler för Excel 2007 som för de äldre formatet.

Se till att texten i dokumentet ligger minst hela meningar eller stycken per Excelcell. Slå gärna ihop ett antal celler för att ge plats åt texten. Det viktiga är att texten ligger som sammanhängande stycken i dokumentet. Om den inte gör det kommer den text som översättaren arbetar med i sitt CAT-verktyg att bli nästan oförståelig.

Stäng av förändringsmarkeringar och acceptera alla införda förändringar eftersom det inte går att översätta med dessa aktiverade. Lyckligtvis är det väldigt sällan som någon använder ändringsmarkeringar i Excel.

Även Excel 2007 har begåvats med Microsofts SmartTags. Dessa är inte aktiverade som standardinställning, men det är värt att försäkra sig om att Smart Tags är avaktiverade. I värsta fall gör det att den text som översättaren ser i sitt CAT-verktyg oförståelig.

Precis som fallet är med det äldre Excelformatet kan CAT-verktygen hantera alla specialfunktioner som läggs in i Exceldokument. Men för säkerhets skull är det bäst att hålla ett Exceldokument som ska översättas så okomplicerat som möjligt. Försök till exempel komma ihåg att stänga alla länkar till externa dokument, för den text som ska översättas behöver ju inte uppdateras. Det är ett enkelt sätt att slippa en massa onödiga tekniska problem när ett dokument konverteras fram och tillbaks från ett CAT-verktyg.

Och om du som översättare får problem att konvertera en äldre version av Excel, så prova att spara dokumentet i Excel 2007-formatet. Sannolikt går det då bra att konvertera dokumentet till det CAT-verktyg du använder.