Illustrator

Framför allt stöter man på Illustratorfiler som inlänkade bilder i InDesign och QuarkXPress. Illustrator är ett tacksamt verktyg för design och layout. I de senare versionerna av programmet kan man till och med layouta flera ark samtidigt och på så sätt konkurrerar Adobe med sitt eget InDesign på många sätt. Billigaste sättet att hantera Illustratorfiler är som tidigare nämnts att helt sonika lägga alla bildtexter i det layoutdokument där bilden visas och inte i själva bilden.

Kom ihåg att äldre versioner av Illustrator inte kan hantera Unicodetypsnitt och därför inte är lämpliga för t.ex. baltiska och österländska språk. Sedan version 12, Illustrator CS2, har programmet fullt stöd för både Unicode och höger-till-vänsterspråk. Det finns ett par verktyg som kan exportera Illustratorfiler till CAT-verktyg som Trados eller DéjàVu. Men om det bara är en eller några få bilder i Illustratorformat så är det sannolikt lika effektivt att helt sonika klippa ut texten manuellt och översätta den i Wordformat. Om det är 10 eller fler Illustratorbilder som ska översättas börjar det vara intressant med automatisk extrahering av texten som ska översättas. I de fallen finns det några enkla regler som är värda att hålla i minnet för att minska dina översättningskostnader.

Om du ska skapa material i Illustrator som ska översättas, se då först och främst till att all text är redigerbar. Allt som inte är redigerbart kommer CAT-verktygen naturligtvis inte att ”hitta” och därför kommer den inte heller att bli översatt. Detta gäller även om Illustratorfilen hanteras ”manuellt” och klipps ut till t.ex. Word för översättning. Förr eller senare kommer översättningen behöva återmonteras i Illustratorfilen. Då finns det mycket tid, och därmed pengar, att spara på att det är möjligt att helt sonika klistra in översättningen i samma textbox som originaltexten. Om texten är en oredigerbar bild måste du först betala någon att skriva av originaltexten, betala för översättningen och till sist betala för att någon återskapar alla översatta texter i Illustratorfilen. Låter det onödigt krångligt och dyrt? Det är det. Därför bör all text som ska översättas vara ställd till redigerbar.

Texten som ska översättas bör dessutom vara satt i ett typsnitt som innehåller de tecken som ingår i målspråket. Annars får du vänja dig vid tanken på att typsnittet i den översatta versionen kommer att bytas ut. Se också till att all text som ska översättas ligger hela stycken, eller åtminstone hela meningar, i varje textbox. Undvik styckeslut (returslag) mitt i meningar, för precis som för övriga layoutverktyg klipper detta upp översättningssegmenten på ett sätt som gör det svårt för översättaren att förstå texten och omöjligt för översättningsminnen att hitta repetitioner.

Precis som med InDesign och QuarkXPress så är det viktigt att Illustratorfilen enbart innehåller den text som ska översättas. Det är möjligt att lägga textskisser och ofärdiga texter på arbetsytan, men utanför den del av dokumentet som ska tryckas. CAT-verktyg kommer automatiskt att exportera all text som går att redigera ur Illustratordokumentet. Inte bara de texter som ligger på den del av dokumentet som trycks. Se därför till att dokumentet inte innehåller några texter utom de som ska översättas.

Precis som övriga layoutprogram går det att lägga texter på olika lager. Alla texter som ligger på låsta lager kommer ej att översättas.

Om du beställer en översättning till ett språk med tecken som du inte är säker på att tryckeriet kan hantera korrekt, tex. ryska eller arabiska, be att få översättningen levererad med texten satt till vektorkurvor, dvs. icke redigerbar bild av texten. På så vis slipper du onödiga problem under tryckningen. Dessa dokument där all text är vektorbilder blir väldigt tunga i megabyte räknat, och brukar inte se så bra ut som PDF:er. Över huvud taget är det svårt att göra PDF-versioner av dessa filer som är lagom små att visas över t.ex. internet eftersom de innehåller så mycket bildinformation. Varje bokstav är ju en liten bild i sig. Se därför alltid till att du får både låg- och högupplöst pdf skapad åt dig där texten är ”riktigt” text. Tryckeriet kan trycka den (ganska tunga) Illustratorfil där texten är bild, och du kan visa upp korrekta PDF-versioner (som inte är särskilt tunga).