Adobe Acrobat

Adobe Acrobat har revolutionerat hur vi hanterar digitala dokument. Dessvärre tror många att Acrobatformatet är lika bra som, och likvärdigt med originalfilen. Så är, som tidigare konstaterat i den här boken, inte fallet. Acrobat går förvisso att redigera något enkelt om du t.ex. vill byta ut ett ord eller korrigera ett skrivfel. Men det är inte ett program man skapar layout med. Däremot är det ett utmärkt format om man enkelt vill hantera sina trycksaker eller kunna mejla ut reklamblad med bibehållen layout.

Om du som beställare endast har tillgång till Acrobatfiler och vill få dessa översatta så billigt som möjligt är mitt direkta råd att du letar upp originalfilen som PDF-versionen är skapad av. Om du inte kan skaka fram originalet kommer din översättning att bli dyrare än den behöver vara, dessutom får du räkna med att alla bilder du ser i din originalspråksversion av dokumentet kommer att ha tappat något i kvalitet i den översatta versionen.

Som tidigare konstaterat är det ett stort antal CAT-verktyg som påstår att de kan översätta direkt i PDF-formatet, men detta är helt enkelt inte sant. De textsegment som översättaren får i knät att översätta kommer att vara osammanhängande om originalet är en pdf. Den kompilerade och ”översatta” PDF-filen kommer inte heller att se i närheten av lika bra ut som originalfilen. Gå inte på lögnen att det går att arbeta direkt i en Acrobatfil!

Om du bara har tillgång till en Acrobatfil och vill ha en likadan men översatt fil åter så kommer översättningsbyrån att vara tvungen att återskapa PDF-filens utseende. Detta tar tid och är därför dyrt. Du kan anta att det tar ungefär lika lång tid att återskapa ett dokument från en pdf som det ursprungligen tog att skapa originaldokumentet. När originaldokumentet är återskapat är det dags att översätta det och sedan måste någon få den översatta versionen att se bra ut. Med andra ord är det ett himla jobb att hantera en pdf så att dess översättning ser ut som originalet efter översättning. Översättningen blir dessutom aldrig av bättre kvalitet utseendemässigt än originalet, så du kommer nästan aldrig att få tryckkvalitet tillbaks från översättning om ”originalet” är en pdf.

Om du är osäker på vad som är god bildkvalitet kan en tumregel för ”dummies” vara att om det gick att mejla PDF-filen till dig är bildkvaliteten förmodligen inte tillräckligt för att det ska bli en snygg trycksak.

För att återskapa en layout i en pdf-fil så måste översättningsbyrån föra över all text från pdf-filen till ett separat dokument. För att komma åt texten på ett kontrollerat sätt så brukar översättningsbyrån använda ett OCR-program. Det är ett program som kan känna igen text även från rena bilder och kan konvertera dem till textfiler, ofta Word-filer. Detta är en teknologi som tagit stormsteg framåt under det senaste decenniet. Om dokumentet ursprungligen skapades i Word brukar det gå att återskapa dokumentets layout hyggligt smidigt. Men om inte brukar det vara näst intill omöjligt att återskapa layouten i Word. I sådana fall är PDF-filen oftast ursprungligen skapad i layoutprogram som InDesign eller Quark och enda sättet att ordentligt återskapa layouten är i dylika program.

Du kan alltid försöka spara Acrobat-filen som RTF-fil (ett Wordformat), men det brukar nästan aldrig bli ett användbart dokument. T.ex. tenderar varje textrad i PDF-dokumentet att följas av styckeslut (returslag) eller så kan hela sidor med text monteras in i RTF-filen som oredigerbara bilder. Och det har ju varken du eller översättaren någon glädje av.

Om Acrobatfilen är på endast en eller några få sidor kan du försöka öppna den i Illustrator. Då brukar det gå att komma åt texten, men endast en sida i taget. Därför är det ett väldigt omständligt alternativ om dokumentet är på mer än några sidor.

En förhållandevis smidig metod att återskapa PDF-filer med avancerad layout är att lägga in varje sida i PDF-filen som bakgrundsbild, en sida i taget, i en Quark eller InDesignfil. Sedan kan man lägga översättningen i textboxar ovanpå bakgrunden på varje sida. Om textboxarna har samma bakgrundsfärg som bakgrundsbilden, oftast vit, går det relativt fort att återskapa layouten. Det är heller inte något större problem att skapa en ny pdf av översättningen. Men återigen, bildkvaliteten kan bli lidande och beror helt och hållet på bildkvaliteten i PDF-filen.

Om PDF-filen endast består av en enda sida kan man utan vidare omsvep öppna den i Illustrator och inifrån Illustrator komma åt texten. Ytterligare en fördel är att du då har tillgång till hela Illustrators arsenal av layoutmöjligheter utan att du förstör bildkvaliteten i PDF-filen. Du måste sedan spara varje sida som ett separat dokument, översätta dem och slutligen baka ihop dem till en flersidig och översatt pdf. Förhoppningsvis kommer det inom kort vara möjligt att hantera flersidiga PDF-filer via Illustrator. Men inte ännu, som sagt.