Kommentar till översättningstips per verktyg

I det här kapitlet har jag gått igenom vad du bör tänka på när du skapar ett material som ska översättas. Handgripliga tips på hur du bör layouta dem utifrån vilket program du arbetar med och även vad du som översättare kan erbjuda din kund om de kommer till dig med texten i ett visst format.

Viktigast att komma ihåg oavsett vilket format du arbetar i är de layouttips som gäller allmänt för alla format. Framför allt att försöka hålla ihop textstyckena, och gärna hela texten i samma textbox. Att till exempel inte bryta texten mitt i en mening med returslag. Ge översättaren en chans att förstå sammanhanget när hon översätter texten i sitt CAT-verktyg.