Publisher 2007 och nyare

Precis som äldre versioner av Publisher råder jag dig att helt enkelt inte använda programmet för material som ska översättas. Ärligt talat så råder jag dig att inte använda det här programmet över huvud taget.

Men om du trots allt gör det så gäller alla layouttips för äldre Publisher även för Publisher 2007. Ställ in dokumentets skrivare till Adobe Acrobat. Använd dig av Arial, Times New Roman eller Courier som typsnitt och se till att alla som hanterar dokumentet har Adobe Acrobat som skrivare. Leverera slutligen en tryckfärdig pdf till tryckeriet för att vara helt säker på att dokumentet som trycks kommer att se ut som det gör på din dator.