PowerPoint 2003 och äldre

PowerPoint är mycket tacksam och billig att hantera med dagens CAT-verktyg så länge vissa förhållningsregler följs. För det första är det viktigt att bestämma sig för huruvida all text i dokumentet ska översättas eller om noteringstexterna i PowerPoint ska utelämnas från översättningen. Men det måste vara antingen eller. Översätt antingen enbart visningsbilderna eller översätt både alla visningsbilder och all text i noteringsfälten i dokumentet. CAT-verktygen kan särskilja dessa två och ställas in att hoppa över noteringsfältet som tillhör varje visningsbild. Men den kan inte låsa separata sidor eller texter över huvud taget. Det måste vara allt eller inget.

Den andra förhållningsregeln är att aldrig lägga text som ska översättas i tabeller eller diagram i inbakade Excelfiler eller andra format (s.k. OLE-objekt). Inte lägga in text som bild i bilder. Lägg alltid text som ska översättas i fristående textboxar ovanpå bilderna. Använd PowerPoints inbyggda tabellfunktion för att skapa tabeller som ska översättas.

Så länge dessa två regler följs så kommer översättningarna att fungera felfritt, oavsett vilket CAT-verktyg som översättaren använder.