Wordfast

Mellan sin tillkomst 1999 och 2002 var Wordfast ett gratisverktyg som tillät översättaren att arbeta i Microsoft Word. Därefter släpptes en betalversion. 2009 släpptes Wordfast Translation Studio, ett Javabaserat verktyg som fungerar lika bra på Macintosh, Windows och Linux-datorer.

Wordfast klarar framför allt av att hantera filer skapade i Microsoft Office, men även dokument med kod i XML och HTML. Wordfast säljs med inbyggd koppling till Google Translate.

Som jag beskrivit ovan finns Wordfast till så väl Windows som Macintosh och Linux. Det används främst för översättning.