Prissättning

När översättaren ska ha betalt för sin insats finns det i princip tre sätt att debitera för utfört arbete. Antingen betalar kunden en slant för varje ord som ingår i originaltexten, eller så betalas en bestämd summa för varje nedlagd arbetstimme eller så viktas orden mot ett översättningsminne och kunden betalar ett pris per ord beroende på huruvida meningen redan är översatt eller inte. Priset per ord varierar, i allmänhet är det relativt lågt, men om ämnet är sådant att det kräver specialkunskaper så som juridik eller medicin eller om översättaren är auktoriserad tenderar ordpriset att stiga.

Om texten är kort, kanske bara några ord, kommer översättaren och översättningsbyrån att debitera dig en minimiavgift. Ofta något i stil med priset för en timmas arbete. Det tenderar att bli timdebitering istället för betalning per ord ju kortare dokumentet är. Någonstans kring 500 ord kommer översättaren/översättningsbyrån att börja debitera per ord. Ungefär då börjar översättningen ta mer än någon timme eller två att genomföra och det är därför intressant med lite mer nyanserad prissättning.

Om du har ett material med ett väldigt varierat språk så som säljmaterial, utskick eller reklam av något slag kommer du att få betala ett pris per ord, rätt upp och ner. Oavsett om översättaren arbetar med CAT-verktyg eller översätter manuellt kommer du att få mer eller mindre samma pris på översättningsarbetet. Det slaget av texter innehåller sällan särskillt många repetitioner för översättningsverktyget att utnyttja.

Om materialet innehåller många repetitioner, om det t.ex. är en verkstadsmanual eller instruktioner av något slag så kommer du definitivt att tjäna på att vikta orden mot ett översättningsminne. Du borde insistera på att det blir viktat mot ett översättningsminne och att du slipper betala fullt pris för alla ”träffar” mot översättningsminnet. Ofta betalas 10-20 % pris för alla segment som ger en fullträff mot minnet. Detta för att översättaren bör läsa igenom översättningen och dubbelkolla att den fungerar i sitt sammanhang. För det kan faktiskt bli fel på ”kontexten”. Även om den enskilda meningen passar mot minnet kan den råka syfta fel gentemot föregående mening eller av någon oförutsedd anledning inte passa in i förhållande till omgivande text.

Oavsett om texten är repetitiv eller inte besparar det dig utgifter för återförandet till originalformatet om översättaren arbetar i ett CAT-verktyg. Om texten kommer från t.ex. ett InDesigndokument måste någon mot betalning klippa och klistra in översättningen till InDesign igen. Den monteringen sker automatiskt om ett CAT-verktyg använts vid översättning.

Som tidigare konstaterat, om du översätter ett datorprogram eller en avancerad hemsida så är det sannolikt inte en översättning du behöver, det är lokalisering, och det är av flera skäl mycket dyrare än vanlig översättning.