Microsoft Helium

Microsoft Helium togs fram av Microsoft som lokaliseringsverktyg för deras egna webbsidor, hjälp-texter till programvaror och skript av olika slag. Det kan endast användas för att lokalisera Microsoftprodukter. Det har väldigt låga systemkrav och är väldigt enkelt att arbeta med.

Om du inte arbetar åt Microsoft är det inte sannolikt att du någonsin kommer i kontakt med programmet. Men arbetar du med översättningar kommer du förmodligen någon gång att höra talas om Helium.

Microsoft Helium används uteslutande för lokalisering och finns av förklarliga skäl endast till Windowsmiljö.