Auktoriserad översättning

Kammarkollegiet är ett statligt verk med rötter som går hela vägen tillbaks till Gustav Vasa. Därmed är det också Sveriges äldsta fortfarande existerande kollegium. Kammarkollegiet har flera skilda uppgifter. En av dessa är att auktorisera översättare. Eftersom auktoriseringsprovet är ett väldigt omfattande och kunskapskrävande prov är det allmänt accepterat att en av kammarkollegiet auktoriserad översättare är skicklig och kunnig. Provet omfattar tre delar, en juridisk, en ekonomisk och en allmän kunskapsdel. En översättare som klarar provet får rätt att bruka en särskild officiell stämpel på pappersoriginal för att därmed intyga översättningens överensstämmelse med originaltexten. Många juristfirmor och företag som vill få avtal och lagliga dokument översatta brukar kräva att översättaren är auktoriserad av kammarkollegiet.

Det går självklart utmärkt att arbeta som översättare utan att ha blivit auktoriserad av kammarkollegiet men en översättare som blivit auktoriserad har en så pass tung ”kvalitetsstämpel” på sig att denne kan ta ut ett högre pris för sitt arbete.

Auktoriserade översättare vill gärna arbeta mot ett pappersoriginal, bl.a. för att kunna försäkra sig om originalets äkthet. Likaledes levererar de alltid ett pappersoriginal med sin auktorisationsstämpel på översättningen. Auktoriserade översättare tenderar att inte använda sig av CAT-verktyg utan att arbeta med manuell översättning.

Det är inte din billigaste utväg att vända dig till en auktoriserad översättare. Men du kommer att få valuta för dina pengar.

Å andra sidan, om det som ska översättas är en verkstadsmanual så är det en rejäl ”overkill” att vända sig till en auktoriserad översättare.