SDLX

När SDLX dök upp 1998 var det ett väldigt användarvänligt verktyg i jämförelse med de flesta andra översättningsverktyg. Precis som i Déjà Vu sker översättningen i två kolumner. Därmed elimineras många av de formatproblem som äldre versioner av t.ex. Trados brottades med. Dessutom var programmet lätt att installera och enkelt att lära sig använda. Övriga lika avancerade verktyg vid den här tiden hade en minst sagt brant inlärningskurva och krävde ganska stora datatekniska förkunskaper av översättaren. SDLX kändes som om det bara var att installera och sätta igång och översätta. Nackdelen med SDLX var möjligtvis att det var svårare att manipulera i de fall det trots allt uppstod problem vid t.ex. konvertering mellan olika leveransformat.

Numera har SDLX slagits samman med Trados och man kan med fog hävda att mycket av SDLX-gränssnittet lever kvar i nya SDL Trados.

SDLX finns bara för Windows och användes för översättning.