CAT-verktygen

Det finns ett stort antal CAT-verktyg. Det verktyg som dominerar marknaden heter SDLX Trados och produceras av företaget SDL plc. Många andra mer eller mindre etablerade verktyg existerar dock. Självklart är dessa märkbart billigare att inhandla än Trados och inte nödvändigtvis särskilt mycket sämre. Billigaste, helt gratis faktiskt, och för stunden farligaste utmanaren till Trados på området CAT-verktyg är Google Translator Toolkit. Ett syskon till, men inte att förväxla med, Googles maskinöversättningstjänst Google Translate.

De flesta översättare som arbetar med CAT-verktyg gör det i Windowsmiljö, eller om de sitter vid en Macintoshdator, i virtuell Windowsmiljö. Det beror på att CAT-verktygen av tradition främst utvecklats för Windowsmiljö. Egentligen av rent ekonomiska skäl, det var och är helt enkelt fler av de presumtiva köparna som sitter i Windowsmiljö. Då de flesta CAT-verktyg kommer från ganska blygsamma bakgrunder har det fallit sig naturligt att utveckla verktygen för den plattform som kan ge flest köpare, dvs. Windows. Däremot tycker jag att det är anmärkningsvärt att inte SDLX Trados existerar i en Macintoshversion. Det skulle säkert fånga upp nya användare. Huruvida CAT-verktygen så småningom migrerar över även till Macintoshmiljö låter jag framtiden utvisa. Just nu är det dock en lucka i de flesta CAT-verktygutvecklarnas programvarautbud.

Här nedan följer en genomgång av de vanligast förekommande CAT-verktygen i branschen idag. Jag anger också vilka operativsystem programmet arbetar på och huruvida det lämpar sig för översättning, lokalisering eller båda.