Across

Across är en uppstickare inom CAT-verktygen. Programmet lanserades 2003 av Nero AG. Strax överfördes produkten till Across Systems GmbH, en spinoff från Nero AG. Sedan dess har den stadigt utökat sitt marknadsinnehav och är idag en värdig utmanare till SDL Trados.

Programmet är väldigt likt Trados i sitt användargränssnitt. Det är, precis som trados, väldigt modernt, användarvänligt och precis som Trados innehåller den ett enkelt projekthanteringssystem. Den bakomliggande hanteringen av översättningsminnet skiljer sig dock vesäntligt från Trados, och övriga branschens, vedertagna tankesätt. Alla översättningsprogram på marknaden använder sig av system där kunder, användare och språkpar avskiljs i ett flertal separata översättningsminnen. Across använder endast ett enda översättningsminne. Det minnet innehåller alla språkkombinationer och alla översatta segment. Översättningsbyrån filtrerar sedan det stora minnet med olika kriterier för att isolera de delar som deras översättare behöver för att kunna översätta en text. Kriterierna är delvis definierade av översättningsbyrån själv, och delvis förbestämda, såsom källspråk och målspråk i segmentet. När ett dokument skall översätts så skapar Across ett ”paket” med de delar av minnet som är relevant för översättaren. Översättaren kan sedan arbeta i en gratismodul eller via ett webbgränssnitt. Webgränssnittet har fått kritik för att sakna många funktioner som anses vara självklara i ett CAT-verktyg. Däremot anses översättarmiljön vara väldigt god i den programversion översättare kan installera på sin egen dator.

Across uppfattas i allmänhet som ett billigare och fullgott alternativ till Trados. Det kan hantera en bred mängd dokumentformat och är väldigt tacksamt att anpassa till olika dokumenthanteringssystem. Grunden för ett lyckat implementerande av Across är definitionen av det centrala översättningsminnet. Definieringen och hanteringen av minnet är en vetenskap i sig som ställer stora krav på genomtänkt struktur och framförhållning.

Across finns bara till Windows och används främst för översättning men går aldeles utmärkt att använda vid lokalisering.