Google Translator Toolkit

2009 förändrade Google Inc. möjligheterna för alla översättare i hela världen. Då lanserade de Google Translator Toolkit. Ett gratisverktyg som tillåter översättning mellan strängt taget varje språk i världen. Först och främst är verktyget ämnat för lokalisering/översättning av hemsidor och allmän information. Alla översatta texter matas in i syskonprogrammet ”Google Translate” och blir tillgänglig för alla. Trots detta är det många professionella översättare som använder programmet för att översätta material åt sina kunder. Google Translator Toolkit kombinerar fördelarna med sitt mycket välgjorda maskinöversättningsprogram (Google Translate) med ett lättlärt gränssnitt för översättaren. Fördelen för användaren är förstås att programmet är helt gratis och går att arbeta med var som helst i världen. Nackdelen är att alla texter som översätts blir offentligt material. Övriga användare av Googles översättningsprodukter kommer förvisso bara att kunna komma åt den översatta texten uppklippt i enstaka meningar. Men det är fortfarande nog så känsligt för många storföretag.

Programmet fungerar på alla operativsystem med Internetbrowser. Google Translator Toolkit kan användas för både traditionell översättning och lokalisering (företrädesevis av hemsidor).