Alchemy Catalyst

Programmet utvecklades ur Corel Catalyst år 2000. Det är ett utpräglat lokaliseringsverktyg med bra funktioner för att se exakt hur slutresultatet av översättningen, dvs. den översatta panelen, kommer att se ut. Catalyst har också en uppsättning verktyg som underlättar för projektledare att uppskatta och analysera hur mycket av arbetet som återstår samt hur mycket som redan är avklarat, revisionshantering m.m. Precis som Passolo säljs Catalyst med inbyggd koppling till maskinöversättningsprogram såsom Google Translate. Med lite programmering kan köparen koppla Catalyst till vilket maskinöversättningsverktyg som helst. Ett tydligt upplägg, bra hjälpmedel och stor bredd i hanterbara format gör detta till ett riktigt bra lokaliseringsprogram.

Catalyst finns bara tillgänglig för Windowsanvändare och används enbart för lokalisering.