Kommentar till CAT-verktygen

Om du är beställare av översättningar och de du beställer jobb av arbetar med någon av dessa ovan nämnda verktyg kan jag bara gratulera. Du kommer att få sänkta kostnader och vinna i översättningskvalitet tack vare att de arbetar i dessa verktyg. Värt att betänka är om översättaren arbetar i Google Translator Toolkit så kommer all översatt text att bli offentlig. Förvisso kanske inte någon katastrof såvida inte det som översätts i sig är företagshemligheter.

Om du som läser detta redan arbetar som översättare, eller planerar att göra det, så bör du inhandla någon av ovanstående program. Oavsett vilket verktyg du arbetar med så kommer det att effektivisera ditt arbete och det kommer att vara ett försäljningsargument för dig gentemot din kund.

CAT-verktygen är framtiden, det är ingen tvivel om den saken. Inom inte allt för många år kommer alla översättare som inte arbetar i ett CAT-verktyg att slås ut från marknaden.