Vad CAT-verktyg gör

CAT-verktygen är, som tidigare beskrivet, inte maskiner som automatiskt översätter en text á la Babel Fish eller Google Translate. Utan de är dataprogram som hjälper översättaren att översätta korrekt och konsekvent. Dessutom ser de till att översättaren kan översätta texter från en mängd olika textformat som översättaren annars inte skulle kunna hantera. Som ni förstår är det långt ifrån alla översättare som kan hantera InDesign, QuarkXPress eller Flash. De flesta översättare kan bara hantera Officepaketet och något eller några CAT-verktyg.

När ett dokument skapat i ett layoutverktyg, t.ex. QuarkXPress, ska översättas måste antingen någon sitta och manuellt klippa ut texterna som ska översättas och sedan när översättningen är klar klistra tillbaks den till rätt format, eller så kan man låta ett CAT-verktyg sköta klippandet och klistrandet automatiskt. Som du förstår går det oändligt mycket fortare och du slipper du betala för klippa-och-klistratiden om det sköts automatiskt. Redan där blir det billigare att använda ett CAT-verktyg.

Nästa fördel med CAT-verktyg är att de använder sig av så kallade översättningsminnen. Dessa ”minnen” är egentligen en samling av alla fraser som översättaren tidigare översatt. Fraserna är uppdelade i så kallade ”segment”. Oftast består ett segment av en enskild mening, men den kan ibland utgöras av endast en del av en mening. Varje segment består i sin tur av en källspråksdel, dvs. originaltexten, och en målspråksdel, översättningen av källspråksdelen.

Översättningsminnets funktion är att automatiskt föreslå exakt samma översättning till exakt likadana meningar. Samt att, vid snarlik ordalydelse, visa vad liknande meningar översatts till så att den nya översättningen blir konsekvent med redan översatta fraser.

Om jag tidigare översatt frasen ”Spänn drivremmen med 20 Nm” till ”Tighten the belt with 20 Nm” och samma fras dyker upp senare i texten kommer mitt CAT-verktyg automatiskt föreslå att jag ska använda samma översättning som tidigare. Men om jag senare får i uppdrag att översätta frasen ”Spänn den främre drivremmen med 40 Nm”, så kommer mitt CAT-verktyg att visa upp för mig att jag tidigare översatt en liknande mening till ”Tighten the belt with 20 Nm”. På så vis får jag hjälp att hålla reda på att jag tidigare översatt ”drivrem” med ”belt” och att jag bibehållit SI-systemet, d.v.s. Nm. Jag kunde ju ha översatt ”drivrem” till ”drive belt” i den nya meningen och konverterat Nm till Foot Pounds. Och det skulle ju inte direkt gjort underverk för konsekvensen i texten.

CAT-verktyg hjälper översättaren att bibehålla terminologi och stil. I exemplet ovan skulle översättaren veta att översättningen ”Tighten the front mounted belt with 20 Nm” är 100% korrekt och konsekvent med tidigare översättningar.

Ofta håller man isär översättningsminnen mellan kunder eftersom vissa kunder föredrar en viss terminologi, andra en annan. T.ex. kan man tänka sig att en typografisk tidskrift är väldigt noggrann med att den svenska översättningen av det engelska ordet ”font” alltid är ”typsnitt” och översättningen av ”kerning” alltid är ”knipning”, medan alla andra kunder inte är lika petiga. De kanske till och med föredrar att de engelska termerna bibehålls i den svenska översättningen. Alla företag har en viss terminologi som de föredrar att hålla sig med. Det är väldigt viktigt för dem att bibehålla sin terminologi. Den typografiska tidskriften i mitt exempel upplever kanske att de skulle förlora sina läsares förtroende om de råkade använda de lite mer folkliga begreppen ”fonts” och ”kerning” istället för de korrekta svenska begreppen.

Med hjälp av översättningsminnet kan man även skapa terminologidatabaser. Det vill säga långa listor som visar vilka begrepp som förekommer i texterna, vad de översatts med och hur de definieras.

Dessa används av originalskribenter för att skapa texter som är konsekventa gentemot tidigare texter och är också ett väldigt bra hjälpmedel för alla översättare.

Översättningsminnena byggs upp allt eftersom översättarna översätter texter åt sina kunder. Minnet letar hela tiden matchande segment från tidigare översättningar av andra dokument. Ju fler segment som finns i ett översättningsminne ju större är sannolikheten att CAT-verktyget ska hitta liknande meningar i ett material som översätts och ju billigare blir det för kunden som ju inte behöver betala fullt pris för redan översatta meningar. Det ligger i en kunds långsiktiga intresse att deras översättare använder CAT-verktyg så att det skapas översättningsminnen. Alla framtida översättningar blir billigare.

Om textmaterialet är relativt repetitivt, t.ex. verkstadsmanualer eller instruktioner av olika slag, blir det en tydligt prisskillnad redan efter en väldigt kort tid. Men även om det är reklamtexter, prosa, som inte ger så många repetitioner gentemot minnet, finns det en stor kvalitetsvinst i att ha kontroll över terminologin och möjlighet att kontrollera nya fraser mot tidigare översättningar.

Med det sagt så fyller översättningsminnen liten eller ingen funktion alls vid översättning av skönlitteratur. Det slaget av text har så varierande meningar att översättningsminnet inte ger några, eller extremt få, repetitioner gentemot minnet.

Som jag tidigare konstaterade så har enligt svensk lag översättaren upphovsrätt till översättningsminnet. Däremot brukar alla företag som har insett fördelarna med CAT-verktyg avtala med sina översättare att altid få levererat format som i sig antingen är ett översättningsminne (tmx-format) eller ett format som de själva kan skapa ett översättningsminne av.