XML

XML är ett format som närmast kan beskrivas som ett mer avancerat syskon till HTML. Många större företag övergår till att lägga sin dokumentation i XML-format. På så vis kan de konvertera (eg. parsa) texterna till vilket media som helst. Dvs. från samma XML-fil kan man skapa trycksaker, hemsidor och digitala guider. Detta är förstås väldigt ekonomiskt i förhållande till att författa dem separat. Dessutom är det ett tacksamt och ”billigt” format att översätta.

Om du har text i XML-format kommer du att kunna få den översatt både smidigt och billigt. Det krävs dock att du anlitar en översättningsbyrå eller en tekniskt kunnig översättare och att de arbetar i CAT-verktyg. Då kan de, precis som för HTML, låsa alla koder som ej får förstöras och översätta brödtexten utan problem. De översätter ungefär 2000 ord om dagen.