CAD-program

Redan i slutet på 70-talet började ritningar skapas och lagras digitalt. Sedan det tidiga 80-talet har CAD-program allt oftare använts för att skapa ritningar. Vanligast är nog programmet AutoCAD från Autodesk. Numera är näst intill alla ritningar skapade digitalt. Tidigare kostade CAD-programmen en smärre förmögenhet, men i takt med den tekniska utvecklingen har priserna sjunkit. Dock inte så lågt att gemene man egentligen har råd att köpa programmen. Vanligaste förekommande filformatet är AutoCAD:s DWG-format, eller AutoCAD:s interchangeformat DXF.

De flesta ritningar orsakar mycket huvudbry för översättningsbyråerna. Översättningsbyråerna och översättare tenderar att inte ha tillgång till CAD-program. Det är ont om konverteringsmöjligheter till översättarvänligt format. I de flesta fall brukar man nöja sig med att översätta ritningar på separata textdokument (tex. I Wordformat) istället för att lägga in översättningarna i själva ritningen.

I de fall en översättningsbyrå eller översättare har konverteringsmöjligheter brukar de kunna leverera en översatt DXF- eller DWG-fil till sin kund. Om du beställer översättning av en ritning så försök spara om originalritningen till DXF-formatet, då är det störst sannolikhet att översättaren och/eller översättningsbolaget kan hantera ritningen. Om de kan konvertera ritningen till ett CAT-verktyg behöver de bara några minuters arbete per ritning. Om de inte kan konvertera ritningen vill de nog gärna ha en pdf istället men behöver dessutom ca en halvtimme per ritning för att ta ut texten som ska översättas.