Microsoft Excel

Sedan mitten på åttiotalet har Excel utvecklats från att vara en enkel databas till ett avancerat verktyg för uträkningar och statistik. Värt att hålla i minnet är att Excel aldrig varit ämnat för att skapa trycksaker, så en användares möjligheter att ha kontroll över hur dokumentet ser ut i tryck är minst sagt begränsade.

Många använder Excel för att sköta eller redovisa sin bokföring. Dessutom är det väldigt tacksamt att skapa diagram från de data som presenteras i excelarket.

Excel är som sagt mycket bra för att dokumentera siffror och få summor och kolumner sammanräknade per automatik, men så fort brödtext kommer in i spelet så ställer Excel till problem. Många som arbetar med Excel har svårt att förstå hur de ska få brödtexten att ”falla snyggt” i dokumentet. Det tragiska är att det inte är särskilt svårt att åstadkomma. Ofta klipps texten upp med ett manuellt styckeslut i ändan på varje rad för att dokumentskaparen inte vet bättre. Detta ställer verkligen till det för översättaren oavsett om hon arbetar med ett CAT-verktyg eller inte. Längre fram i den här boken återkommer jag till detta och förklarar hur det kommer sig.

Programmet har sina fördelar men det kan vara nog så omständligt att hantera Excelark. Eftersom Excelark kan innehålla så många olika slags data på så många olika sätt är det omöjligt att komma med några snittbehandlingstider för Exceldokument.