Microsoft PowerPoint

Alla har nog, precis som jag, någon gång slumrat till under ett sövande föredrag med akompanjerande PowerPointpresentation. PowerPoint har gett många anställda en dåsig minut sedan 1987, då företaget Forethought publicerade sin första version av programmet, ursprungligen utvecklat för Macintoshsystemet. Samma år köptes Forethought upp och inkorporerades i Microsoft. Sedan dess kan man endast beskriva PowerPoint som allt mer närvarande på möten. Programmet har enkla verktyg som tillåter dig att lägga text och bild där du vill och liknar väl mest en digital overheadpresentation. På senare år har det lagts till möjligheter att med enkla medel animera presentationen på ganska avancerade sätt. Mjuka övergångar mellan bilder, texter som rullar in, punktlistor som visas en punkt i taget, osv.

Inget av detta är ett hinder för översättning. Alla CAT-verktyg kan hantera PowerPoint utan problem. Det är till och med så att det är omständligare för en översättare som inte använder ett CAT-verktyg att översätta en PowerPointpresentation med många animationer.

Precis som för Excel måste den som gör layouten se till att varje textstycke faktiskt sitter ihop styckevis. Annars blir det svårt för översättaren som arbetar i CAT-verktyget att göra sitt jobb.

En översättningsbyrå som gör layout på en PowerPointpresentation efter översättning hinner med ungefär 25 sidor i timmen.