Adobe Flash

Flash fogades in i Adobes portfolio i och med att Adobe köpte Macromedia 2005. Företaget som utvecklat programmet sedan mitten på nittiotalet. Flash var redan då, och är fortfarande, ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa animationer och dynamiska hemsidor. Allt från banners och logotyper till spel och filmer skapas i Flash.

Idag är Flash integrerat i Adobes programsvit och man kan med rätta påstå att gränserna mellan Flash och Illustrator håller på att suddas ut.

Flash kan hantera Unicode och därför går det att visa upp vilka språk som helst, förutsatt att typsnittet som används innehåller de nödvändiga tecknen. Det finns två sätt att komma åt texterna. Antingen kan man manuellt öppna varje del av filmen som innehåller text och plocka ut texten från dem, en och en, och även montera tillbaks översättningen i Flashfilmen. Det är ett precis lika tidskrävande jobb som det låter, något som alla som någonsin arbetat i Flash kan intyga. Det andra, och lite mer smidiga sättet, är att låta Flashfilmen hämta all text som ska visas i filmen från en extern XML-fil. Fördelen är att vid översättning behöver översättaren bara översätta den externa XML-filen. Alla spar otroligt mycket tid på det arbetssättet. Jag uppskattar det till att vara ett minst 80% mer effektivt arbetssätt. Det kan röra sig om arbetsveckor i skillnad!

Detta blir mitt trettonde tips i den här boken. Om du vet att Flashfilmen du skapar (eller beställt) ska översättas, se till att hämta all text från en extern XML-fil. Om du inte vet hur man gör det, ta reda på det. Det är inte så avancerat som det låter och det spar otroliga mängder pengar och tid. Då Flashfilmer kan se ut lite hur som helst är det omöjligt att ge några schabloner för arbetstiden, men det blir fort flera tiotal arbetstimmar för en mycket kort och enkel Flashfilm. Om texten däremot ligger i en extern XML-fil så hanterar översättningsbyrån ungefär 2000 ord om dagen utan nämnvärt extraarbete.