Adobe Photoshop

Ursprungligen skapades Photoshop för Macintoshplattformen år 1987 men bara några år senare släpptes det även till Windowsplattformen. Sedan dess har programmet vuxit både i möjligheter och dominans. Photoshop är, som namnet antyder, skapat för att du ska redigera foton. Som sådant är det pixelbaserat. Skillnaden mellan pixel och vektorgrafik kan man säga mycket om, men den korta beskrivningen är att det innebär att man till skillnad från Illustrator inte kan skala om bilderna hur mycket man vill. Precis som Illustrator hanterar Photoshop en bild i taget.

Photoshop är ett otroligt kraftfullt bildbehandlingsverktyg som i likhet med Illustrator totalt dominerar sin nisch av marknaden. Alla foton du ser i dagstidningar, magasin och webbsidor har sannolikt passerat genom Photoshop vid någon tidpunkt.

Photoshops eget bildformat ”PSD” kan hantera bildtexter som redigerbar text. Vilket ur översättningssynpunkt är att föredra.

Väldigt få trycksaker skapas rätt upp och ner i Photoshop. Däremot är många av bilderna som används i trycksakerna pixelbaserade vilket innebär att det är Photoshop som används för att redigera dem.

Ett översättningsföretag hinner i snitt hantera tre Photoshopbilder i timmen.