QuarkXPress

En lång period under slutet på åttiotalet och hela nittiotalet var QuarkXPress programmet som utan jämförelse dominerade marknaden för trycksaksskapande. Dessutom var det vid den tiden marknadens mest avancerade verktyg. QuarkXPress är inte lika vanligt idag, dels på grund av konkurrens med Adobes InDesign, deras (förr i tiden) höga pris och deras ökänt omständliga produktverifieringsprocess. Quarks skapare hade bollen, men har med besked tappat den, så att säga.

Detta är en gammal trotjänare med riktigt bra färg- och typsnittshantering. Funktionen för export till Adobe Acrobat känns lite omständlig i synnerhet i jämförelse med Adobes produkter. Konkurrenten Adobe har förvisso den lite ojusta fördelen att även äga Acrobat-formatet. Programmet finns tillgängligt för både Mac och PC, men används nästan uteslutande på Macintoshdatorer. Säkerligen beroende på att programmet tenderar att ha sina största förespråkare i den Macintoshdominerade reklambranschen.

Relativt korta reklamdokument och annonser brukar ofta skapas i Quark. Det är för dylika trycksaker programmet är skapat och riktigt tacksamt att användas till.

En översättningsbyrå som gör layout på ett QuarkXPressdokument efter översättning hinner med ungefär tio sidor i timmen.