Microsoft Publisher

Det är på sin plats att nämna Microsoft Publisher, även om det snarare blir en varning. Microsoft tänker sig att Publisher är ett lätt sätt för nybörjaren att tillgodogöra sig alla fördelar med ett layoutprogram. Detta program ska med andra ord i teorin åstadkomma lika snygga layouter som QuarkXPress och InDesign, men det känns som om det är äldre än PageMaker. Vad värre är har programmet en fruktansvärd typsnittshantering, som till råga på allt utan varning permanent byter ut typsnittsvalen i dokumentet om du inte har exakt rätt version av typsnittet installerat på din dator när du öppnar det. Dessutom påverkas dokumentets layout av vilken skrivardrivrutin du har kopplat till layouten. Detta är extra tydligt när dokumentet öppnas på en annan dator och automatiskt byter utseende eftersom den datorn har en annan skrivare.

Tryckerier och reklambyråer skyggar inför Publisher, och detta på goda grunder. Många uttrycker spontant sin förvåning över att Microsoft över huvud taget fortsätter att lägga tid och pengar på att utveckla produkten.

Det snällaste jag kan finna att säga om det här programmet är att den åtminstone hanterar unicodetypsnitt, den kan visa de flesta skriftspråken i världen. Men det är en klen tröst.

Om du tänker skapa trycksaker som ska översättas kan jag inte rekommendera att du använder Microsoft Publisher, även om den ”gratis” följer med i din Microsoft Office-installation. Faktum är att jag inte kan rekommendera att du använder programmet till att skapa några trycksaker över huvud taget.

Om ett översättningsbolag får i uppdrag att göra layout efter översättning av ett Publisherdokument så gör de ca tio sidor i timmen, i värsta fall ännu färre. Obönhörligen kommer det uppstå typsnitts- eller layoutproblem som måste redas ut.