Vad får jag inte göra med mina typsnitt?

Självklart är det olagligt att utan tillstånd sprida eller överföra typsnitt som är upphovsrätts- eller mönsterskyddade.

Om du laddar ner ett typsnitt utan att betala för det, eller någon ger, skickar eller laddar upp ett typsnitt gratis till dig bryter du mot lagen om du installerar det på din dator om typsnittet är upphovsrättsligt eller mönsterrättsligt skyddat. Dess ägare har rätt att kräva kompensation för att du professionellt använder hennes skapelse, typsnittet. Du får inte heller lämna ut ett typsnitt till någon annan och därigenom uppmana denne att installera det på sin dator