Hur typsnittshanteringen sker i praktiken

I praktiken går det inte alltid till så som lagarna föreskriver. Den digitala utvecklingen har gjort det lätt att dela med sig av de typsnitt man har installerade på sin dator. Det är helt enkelt den smidigaste lösningen för alla företag att skicka vidare de typsnitt som behövs vid layout utan att ta reda på om det är lagligt riktigt att göra så.

Företag, reklambyråer, tryckerier och privatpersoner skickar typsnitt mellan varandra och använder dem utan att undersöka om det finns någon eventuell rättighetshavare. Och visst, saknas det ett typsnitt så köper man in det eller frågar sina kontakter om de har en kopia av typsnittet att bjuda på. När ett tryckeri ska trycka ett dokument åt en kund förväntar de sig att kunden skickar dem inte bara det dokument som ska tryckas, utan även det typsnitt som ska användas. När en översättningsbyrå översätter ett dokument åt en kund brukar kunden leverera dokumentet och de typsnitt som används i dokumentet. Och om översättningsbyrån av något skäl är tvungen att byta typsnitt på materialet, t.ex. på grund av att originaltypsnittet inte kan visa alla tecken i den nya översättningen, förväntar sig kunden att få tillbaks såväl det översatta dokumentet som det nya typsnittet. Det är aldrig eller sällan någon betalar för typsnittet till rättighetshavaren eller skaparen av typsnittet.

Juridisk brasklapp

Även om det i praktiken går till på ovan nämnda sätt vid typsnittshantering mellan företag i Sverige idag. Och även om ingen ännu har dömts för brott mot ovan nämnda regelverk är rådande praxis idag ett förfarande som kan innebära brott mot Sveriges lag. Därför måste jag avråda från att skicka typsnitt ”gratis” fram och tillbaka om du inte är bombsäker på att typsnittet saknar rättsligt skydd. Det är självklart vikigt att alla som professionellt arbetar med denna typ av frågor ser till att man klarerat alla rättigheter för användningen. Risken är nämligen att det kommer surt efteråt med allt vad det innebär i risk för straff, skadestånd och förlorat anseende i branschen.