Typsnitten och lagen

Typsnitt är idag omgivet av många lagar och regler, bland annat kan de vara immaterialrättsligt skyddade. De företag som tillverkar typsnitten är väldigt måna om att få betalt för sitt arbete, och det kan de väl knappast klandras för.

Dessvärre kan man med fog hävda att typsnitt i allmänhet hanteras på ett helt annorlunda sätt än enligt lagens bokstav. Därför bör du ha insikt i vilka lagar och regler som gäller så att du själv kan avgöra hur du vill förhålla dig dessa.

Typsnittsmakarna/-försäljarna hävdar att deras typsnitt är upphovsrättsskyddat och att kunden måste köpa in en ny kopia av typsnittet för varje dator som det installeras på. De menar att det är ett brott mot upphovsrättslagen att kopiera ett typsnitt från en dator till en annan utan att betala för en ny kopia. Ett brott som enligt lagen kan ge böter och/eller fängelse samt medföra skyldighet att betala skadestånd till innehavaren av rätten till typsnittet. Har de rätt i detta påstående?

För att besvara det så måste vi förklara svensk och internationell immaterialrätt. För att du ska hänga med i svängarna måste vi gå igenom några centrala begrepp inom detta ämne. Framför allt är det viktigt att hålla isär begreppen upphovsrätt och mönsterskydd.