Hur översättare arbetar

Det finns två slags översättare, dom som är fast anställda på ett företag och dom som arbetar som frilansare. Nästan alla översättare översätter från ett främmande språk till sitt eget hemspråk. Att översätta från sitt hemspråk till ett annat språk är mycket vanskligt. Varje språk har nyanser och uttryck som är otroligt svåra att lära sig, de måste nötas in under uppväxten.

T.ex. berömmer vi svenskar oss ofta med att vi är jätteduktiga på engelska. Och överlag är vi bättre på engelska än många andra länder i Europa. Alla har ju läst engelska i skolan och vi utsätts för språket i teve och media dagligen. Många svenskar påstår att de kan skriva lika bra på engelska som på svenska. Detta baseras ofta på att de bott något år i USA eller England. Eller på att de helt enkelt var jätteduktiga på engelska i skolan.

Jag och den övervägande delen översättare hävdar att det alltid finns stora luckor i kunskaperna om du inte är uppvuxen i landet där språket talas. Eller som Fredrik Lindström, svensk språkprofet, lade fram det: ”Du kanske tycker att du är jätteduktig på engelska, men försök förklara för någon hur hon ska laga mat i köket enbart på engelska och du kommer att upptäcka att du saknar både det ena och det andra ordet. Varför? Jo för att du inte är uppfödd med språket.”

Översättare brukar hävda att översättning är en konst, och det kan jag hålla med om. Det är viktigt för en översättare att hitta rätt ton i det som översätts. Ibland måste uttryck omtolkas till likvärdiga uttryck på det nya språket, det ska fortfarande vara samma andemening som originalet. Självklart måste allt vara språkligt korrekt. Som jag berättade tidigare hinner en översättare av instruktioner och manualer med ungefär 2000 ord om dagen (ungefär 4 sidor tättskriven text). Om texterna är av prosaslag, t.ex. reklam så hinner översättaren med maximalt 1000 ord om dagen.

Om du beställer en översättning bör du vara medveten om vad som är en rimlig arbetsbörda. Kom ihåg att ge översättaren tid att översätta ordentligt. Du kan inte förvänta dig att en översättare översätter 20 000 ord på tre dagar. Sannolikt behöver hon 10 dagar (20 000 ord att översätta delat med 2000 ord om dagen blir 10 dagar). Det finns aldrig någon kvalitets- eller pengavinst med ett framstressat jobb. Det enda resultatet brukar vara en dålig översättning.

Det blir mitt tolfte tips: ge översättaren tid att översätta. Räkna med att översättaren behöver minst en dag per 1000 eller 2000 ord beroende på materialets textslag. Ge dessutom gärna översättaren någon extra dag till att gå igenom texten ordentligt.

De flesta översättare arbetar som frilansare med eget företag. De anlitas antingen direkt av företag som vill att de ska översätta dokument, eller av översättningsbyråer för att översätta något åt översättningsbyråns kund. Alla översättare har ämnen som de är särskilt duktiga på. Det kan vara juridik, ekonomi, teknik eller kemi, osv. Deras kunder brukar försöka välja översättare som har passande kunskaper för den text som ska översättas. Denna specialisering hos översättare är egentligen väldigt självklar. En avtalstext som ska översättas kräver att översättaren är insatt i juridiska termer och jargong på både mål- och källspråket. Samma gäller för översättning av manualer till medicinsk utrustning eller teknisk dokumentation av en ny traktormodell. Översättaren måste ha god koll på båda språks terminologi inom just det ämnet. Precis som till vardags, där vi alla har något kunskapsområde som vi kan till minsta detalj, är det väldigt tydligt när någon som inte är lika insatt försöker beskriva situationen. Där en del människor med ett ögonkast kan avgöra vilken bilmodell som står parkerad tvärsöver gatan, eller exakt avgöra vilken fågelart det är som kvittrar, ser andra människor ”en röd bil” eller hör ”en fågel”. Precis så är det med översättning. Det är väldigt tydligt för läsaren av översättningen om översättaren kan terminologin eller inte. Just därför bör översättaren vara väl insatt i ämnet hon översätter. Annars blir det inte en bra översättning.

I vilket fall som helst får översättare dokument att översätta. Förhoppningsvis kan de själva konvertera dem till ett format som ger en så effektiv, bra och billig översättning för sin kund som möjligt. Efter översättning måste de självklart återkonvertera dokumenten till ursprungsformatet. Något annat har kunden inte användning av.

Om en översättare arbetar som anställd åt ett företag eller en översättningsbyrå slipper hon ofta det extraarbetet. Till exempel har ju översättningsbolagen tekniker som kan kliva in och sköta eventuellt tekniskt dribblande. Översättaren kan då koncentrera sig på det som hon gör bäst, dvs. översätta texten.