Hur en översättningsbyrå arbetar

En översättningsbyrå är ett företag som hjälper sina kunder att översätta det material som kunden vill ha översatt. Tvärtemot vad många tror arbetar översättningsbyråer väldigt sällan med skönlitteratur eller privatpersoner som kunder. Kunderna är nästan alltid företag eller myndigheter. Många översättningsbolag accepterar inte ens kunder utan F-skattebevis, dvs. inga privatpersoner. Materialet som ska översättas brukar vara manualer, reklam, avtal eller andra instruktioner.

Översättningsbyråer brukar fungera som paraplyorganisationer. De har ofta några få översättare fast anställda ”in-house”. Utöver företagets in-house-översättare har de goda kontakter med frilansande översättare och dessa anlitar de när arbetsbördan blir stor nog eller ett jobb kommer in från en kund som kräver specialkunskaper. Översättningsbyråer har även ett antal tekniker och layoutpersonal anställda. Deras uppgift är att behandla de dokument som översättningsbyrån får i uppdrag att översätta så att det blir så enkelt och billigt som möjligt att översätta dessa.

Översättningsbyråer brukar även erbjuda sina kunder att göra layout på det översatta materialet, så att det ser ut som originalet, fast på ett annat språk. Detta arbete brukar generellt vara mycket billigare än vad en reklambyrå debiterar för samma arbete. Slutsumman är förstås att det är mycket billigare att betala sin översättningsbyrå för att göra layouten på det översatta dokumenten än att betala reklambyrån för att göra samma jobb. Översättningsbyråns layoutare är dessutom vana vid att arbeta med främmande språk och de kan lätt identifiera och lösa eventuella typsnittsproblem.

Så det blir mitt tionde tips: betala reklambyrån för att skapa originalet men betala översättningsbyrån för att göra layout på det översatta materialet. Det är både billigare och ”säkrare”.

Precis som gentemot en reklambyrå så har du som kund rätt att få alla de nya originalfilerna. Däremot kan det hända att översättningsbyrån rekommenderar att du skickar en tryckfärdig pdf till tryckeriet, för då kan det inte bli några typsnittsproblem under tryckningen. Huruvida du måste betala för eventuella nya typsnitt är, som jag berättade tidigare, kontroversiellt. I praktiken brukar översättningsbyråer inte ta betalt för de typsnitt som används förutsatt att de redan tidigare har tillgång till dem. Men om de måste köpa in nya typsnitt brukar de debitera kunden den kostnaden.

Kom ihåg att Om du skulle få ett översatt dokument tillbaka som är undermåligt av någon anledning, dålig översättning eller t.ex. att texten inte visas korrekt, har du reklamationsrätt. Alla inblandade är väldigt måna om att hålla en hög kvalitet, enligt min erfarenhet av översättningsbranschen, så det är väldigt sällan en reklamationssituation uppstår. Om den uppstår brukar alla inblandade vara intresserade av att lösa problemet så smärtfritt som möjligt. Om något inte står rätt till med översättningen du som kund betalt för så tveka inte att kontakta din översättningsfirma, de kommer att vilja hjälpa dig lösa situationen.

Moderna översättningsbyråer arbetar så mycket som möjligt med CAT-verktyg (som jag berättat om tidigare i den här boken). Översättningsminnena som genereras av CAT-verktyg är en databas. Databaser har skydd i upphovsrättslagen, lag (1960:729) §49 "Om upphovsrätt till literära och konstnärliga verk". Självklart är det ingen som har upphovsrätt till enskilda fraser i en databas, men en samlad mängd fraser skyddas enligt lag.

I lagen framgår det med all tydlighet att en översättare som skapar en stor mängd översättningar i en databas (med sitt CAT-verktyg) har rätt till den samlade skapade översättningsdatabasen. Sålunda har en beställare endast rätt till det översatta dokumentet och inte översättarens databas såvida inte annat avtalats. Därför bör en beställare av översättningar alltid avtala sig till att få leverarat inte bara översättningen men även de översättningssegment som ingår i översättningen. Bästa formatet att få ett minne levererat till sig är TMX. Då kan man efter behov importera minnet till alla vedertagna CAT-verktyg.

Detta blir mitt elfte tips: om du jobbar som beställare av översättningar ska du avtala att ditt företag har rätt till översättningsminnena som skapas i och med att dokumenten översätts och begära att få dem levererade till dig. Bäst är att få dem i TMX-format. Ifall du har tillgång till, och kan hantera, CAT-verktyg kan du begära tvåspråkiga filer i retur som du själv kan skapa ett översättningsminne av. Detta gäller oavsett om du vänder dig till en översättningsbyrå eller en frilansande översättare. Översättningsminnet kommer att bespara dig utgifter om och när du vänder dig till en annan översättningsbyrå eller översättare i framtiden.