Bilder

Även bilder och bildbehandling är en hel vetenskap i sig. Vill du veta mer om bilder och hur man bör hantera dessa för en trycksak så garanterar jag att du hittar texter på internet eller böcker om det i en bokaffär.

Återigen: försök att undvika att baka in text i bildfilerna. Lägg istället texten i layoutdokumentet ”ovanpå” bilderna. Det kräver lite mer planering, men det är det värt. Annars måste din översättningsbyrå öppna varje enskild bild och lägga in översättningen i den, och det tar tid och därför blir det dyrare än det behöver vara.

Bildbehandling är ett dyrt och ofta avancerat arbete, undvik att göra det själv om du inte känner att du vet vad du gör. Det är väldigt lätt hänt att bilden förlorar bildkvalitet under arbetets gång. Kort sagt, ändra på bilderna så lite som möjligt.