Hur en reklambyrå arbetar

Företag har antingen en egen ”ateljé”, en person eller avdelning som skapar de egna trycksakerna, eller vänder sig till en reklambyrå.

Reklambyråer är förstås experter på ta fram fina presentationer, säljande texter och snygga trycksaker. Om du vill ha en riktigt snygg trycksak så rekommenderar jag att du vänder dig till en reklambyrå.

Ditt företags ateljé- eller dtp-avdelning brukar också bestå av begåvade designers. De brukar ha god koll på ditt företags egna produkter. Till skillnad från en reklambyrå är de intimt insatta i vad ditt företag säljer.

Dessvärre brukar varken ateljé eller reklambyrå vara insatta i de rutiner jag beskriver i den här boken, som gör översättningen billigare. Det vill säga, du kommer att få en riktigt snygg trycksak, som förmodligen är onödigt dyr att få översatt.

Detta kan du åtgärda genom att kräva att din reklambyrå eller ateljé följer de tips som jag ger i den här boken. Med tanke på de summor en reklambyrå debiterar per timme kan du som beställare kräva att de åt åtminstone ska följa den kundinstruktionen. Och vad gäller ditt företags ateljé ligger det i företagets ekonomiska intresse att följa tipsen i den här boken. Så de kan heller inte vägra göra det. En viktig poäng jag måste understryka är att ingen av de tips jag ger i den här boken innebär mer arbete för den som gör originallayouten, snarare tvärtom.

En reklambyrå som följer de tips jag ger i den här boken kan utan problem använda det som ett säljargument för sina tjänster.

I vilket fall som helst skapar reklambyrån (eller ditt företags ateljé) en trycksak åt dig som de sedan visar upp för dig så att du kan godkänna den eller tala om vilka ändringar du vill ha införda. Sedan för de in eventuella ändringar och visar upp den för dig igen, tills du godkänner designen. Då är tanken att reklambyrån ska leverera själva tryckoriginalet till dig.

Vissa reklambyråer har fått för sig att endast leverera en tryckfärdig pdf till sina kunder, med argumentet att det är originalet. Detta är, som tidigare konstaterat i den här boken, helt fel. PDF-filen är inte, och kan heller aldrig vara, originalet. Dessutom har du som beställare av en trycksak laglig rätt till originalfilerna. För det är faktiskt dessa du i lagens mening har betalt för oavsett vad en del reklambyråer försöker påskina. Å andra sidan så är det förstås trevligt att utöver originalfilerna också få en tryckfärdig pdf levererad till sig som du kan skicka till tryckeriet, inget ont om det.

Vad reklambyrån är skyldig att leverera till dig är beroende av vad du avtalat om med reklambyrån. Ifall ni endast avtalat om leverans av pdf-filer så är det bara dessa som reklambyrån är skyldig att leverera. Det är viktigt att ingå avtal med externa leverantörer av trycksaker att de utöver eventuella pdf-versioner alltid skall leverera originalfilerna.

Det blir mitt nionde tips till dig: avtala med externa dokumentleverantörer att de alltid skall leverera originalfilerna utöver eventuella pdf-versioner.

Det kan vara så att ditt företag betalar en reklambyrå för att hantera alla era trycksaker. Det kan ju vara både bra och väl, men då ska du kunna kräva att få tag på originalfilerna vid den tidpunkt de ska översättas. Om ditt företag inte har rutiner som tillåter dig att komma åt originalfilerna betalar ni mer för era översättningar än ni skulle behöva göra. Om er reklambyrå inte tillåter er att få tillgång till originalfilerna, rekommenderar jag att ni helt sonika byter reklambyrå till en som insett att kunderna har rätt till originalfilerna, och inte bara PDF-filerna.

Vad händer med era originalfiler och grafiska profil om ni byter reklambolag? Eftersom ni har laglig rätt till originalfilerna för allt beställt material är reklambolagen skyldiga enligt svensk lag att överlämna dessa original till er. Det är bara att ta med dem till den nya reklambyrån.

Med allt ovanstående sagt, om du inte själv är duktig på att hantera trycksaker, överlåt så mycket som möjligt av hanteringen av dessa till reklambyråerna. De är proffs och vet exakt vad de gör. Om du inte håller tungan rätt i mun när du hanterar trycksakernas originalfiler kan du lätt råka förstöra dokumenten. Och det är ju inte så lyckat, minst sagt.

Om du jobbar som beställare av trycksaker, eller översättare för den delen, ta en kurs i trycksaksdesign i t.ex. QuarkXPress eller InDesign. Då kommer du att få en bra grundförståelse för hur trycksaker fungerar. Detta kommer att hjälpa dig i ditt jobb och dina kontakter med reklam- och översättningsbyråer.