Trycksakens beståndsdelar

Ett layoutprogram skapar ett dokument som i sig kräver att minst tre komponenter är närvarande på din dator. Layoutdokumentet med texten, bilderna (sparade som fristående bilder) och typsnitten som används. Om någon av dessa komponenter saknas kan du inte skapa eller trycka trycksaken och få det att se bra ut. Precis som när du gör pannkakor. Du måste ha ägg, mjöl, salt och mjölk hemma för att laga dem. Saknas någon av dessa komponenter blir dina pannkakor inte riktigt vad du förväntat dig.

Det är viktigt att komma ihåg att var och en av dessa tre komponenter (layoutdokumentet med text, bilderna och typsnitten) är fristående filer på din dator. Du redigerar dem var för sig, och du kan avlägsna dem från datorn var för sig. Dom ligger inte, så som i t.ex. Microsoft Word, inbakade i samma dokumentet. Så för att flytta en ”trycksak” från en dator till en annan måste man föra över minst tre separata filer, själva layoutdokumentet, de bilder och de typsnitt som används. Annars kommer trycksaken inte att visas korrekt på den nya datorn.

När en trycksak är färdig för tryckpressen tenderar man idag att skapa en så kallad ”tryckfärdig” PDF av den, vilket är ett dokument som innehåller layout, bilder och typsnittsinformation. Detta för att det är så mycket enklare att sända iväg en enda fil till tryckeriet istället för alla de separata filerna man annars vore tvungen att skicka. Dessvärre har många missförstått syftet med PDF-filer. De tror att de är ungefär som Word-filer, redigerbara dokument, vilka de inte är. Själva poängen med en PDF är att den inte ska gå att förändra, den ska ju tryckas. Detta missförstånd, att PDF:en är ett redigerbart format, kostar översättningsbeställare stora pengar.

Kom också ihåg att PDF-filen aldrig är detsamma som originalfilen. Den är alltid skapad av en annan fil som faktiskt är originalfilen. Jag berättar mer om PDF-filer och hur du bör hantera dem senare i den här boken.

Men för att du ska förstå dig på hur en trycksak fungerar följer nedan närmare beskrivningar av de olika komponenterna i en trycksak.