Vad får jag göra med mina typsnitt?

Om du inköper ett typsnitt som är mönsterskyddat eller upphovsrättsligt skyddat så har du enligt Svensk lag enbart rätt att installera den på en enda dator, såvida inget annat avtalats med säljaren. Vill du installera typsnittet på fler än en dator måste du – om inget annat avtalats - köpa in fler kopior av typsnittet. Däremot är det lagligt för dig att så att säga ”låna ut” typsnitt till en underleverantör så att denne kan installera det tillfälligt på sin dator för att utföra ett arbete åt dig. Du bör i sådant fall avtala med underleverantören att hon efter utfört arbete avlägsnar typsnittet från sin dator. Om underleverantören sedan underlåter att avlägsna typsnittet så är det hon som begår ett brott. Du har gjort allt du kan för att allt ska gå rätt till genom att avtala om villkoren för typsnittslånet.

En underleverantör som köper in ett typsnitt åt dig i och med att hon gör ett layoutarbete åt dig ska förstås ha kompensation för typsnittets pris. Vid leverans till dig måste hon antingen avlägsna typsnittet från sin dator och leverera typsnittet till dig, eller så måste du själv som kund köpa in en egen kopia av typsnittet.