Layoutdokumentet

Layoutdokumentet är egentligen bara den form i vilken du har hällt in en massa text och bilder. Layoutdokumentet är spindeln i nätet som knyter samman texten, bilderna och typsnitten.

All information om vilken text som används, vilket typsnitt det är och vilka bilder som ska ligga i dokumentet och var dessa ska ligga på din dator hittar du i layoutdokumentet. Ibland ligger själva texten i en separat fil, precis som bilderna brukar göra. Layoutdokumentet ser ut ungefär som ett Worddokument, allt verkar ligga där det ska, men i princip visar filen bara upp hur och var de olika fristående komponenterna ska ligga. Den visar bara hur du har komponerat ihop texterna med bilderna.

När jag i den här boken talar om ”originaldokumentet” är det just layoutdokumentet jag syftar på.

All text i layoutdokumentet brukar ligga i textboxar av olika slag. Dessa textboxar tillåter användaren att placera texterna precis var hon vill i dokumentet. Ungefär som när du flyttar runt post-It på ditt skrivbord. Bilder i layoutdokumentet brukar visas upp i bildramar, som i princip fungerar precis som textboxarna. Detta ger layoutaren en enorm frihet i hur hon ska lägga upp utseendet på dokumentet.

Det är även möjligt att lägga en textbox ovanpå en bildram. På så sätt kan man få det att se ut som om det ligger text i bilden, när texten egentligen ligger i layoutdokumentet ovanpå bilden. Om du t.ex. ska visa upp en bild av ett stapeldiagram kan själva bilden av staplarna innehålla enbart just bilden av dessa. Layoutdokumentet innehåller texterna som förklarar vad staplarna står för. Det ser ut som om texten ligger i bilden, men egentligen ligger den ovanpå bilden. Ungefär som om du klistrat fast en genomskinlig post-It med text ovanpå bilden.

Dessvärre är det vanligt att lägga in texter som ska stå i en bild i själva bilden, istället för ovanpå bilden inuti layoutdokumentet. Framförallt beror det nog på att det är enklast att skapa både bilderna och texterna i dem vid ett och samma tillfälle.

För att kunna översätta ett dokument med text liggandes i bilderna måste man öppna varje bild så man kan hantera texterna som ska översättas. Om ett dokument innehåller 25 bilder med text i sig så tar väldigt mycket tid att ta ut texten ur bilderna och därför kostar det beställaren en massa pengar. Tänk dig istället att all text ligger i layoutdokumentet. Då är det bara en enda fil som måste öppnas för att kunna exportera texten som ska översättas. Som du förstår finns det en stor tidsvinst att tjäna in genom att arbeta så.

Vilket för mig till mitt nästa tips: en av nycklarna till att få en billig översättning är att se till så att all text som ska översättas ligger som text i layoutdokumentet, även texter som hör till bilder. Om du har skapat ditt layoutdokument på detta vis blir det avsevärt billigare än om texterna är inbakade i bilderna.