Skönlitteratur, prosa eller instruktioner

Översättningsbranschen är till större delen sysselsatt med att översätta manualer, reklamtexter, avtal och annan affärskommunikation. Tvärt emot vad många tror så är väldigt lite av det material som översätts skönlitteratur.

I grund och botten är det två sorters texter som översätts. Prosa och instruktioner.

Prosa är skönlitteratur och alla former av reklamtexter, avtal och komm­unikation mellan företag. Dessa texter innebär att översättaren måste tolka innehållet och lägga fram det på motsvarande sätt, men inte nödvändigtvis ordagrant, i sin översättning. I Sverige säger vi ”ropa inte hej förrän du är över ån”. En ordagrann översättning av den frasen till engelska skulle framstå som nonsens för en engelskspråkig person. Istället översätts det till ”don’t count your chickens until they’re hatched” (räkna inte kycklingarna förrän de kläckts). Den här typen av texter kräver mycket arbete av översättaren per mening och själva översättningspriset är därför lite dyrare. Hon måste så att säga väga varje ord på en guldvåg. Har du tur hinner din prosatextöversättare med att översätta 1000 ord om dagen. Men detta kan variera väldigt mycket från text till text.

Texter av slaget instruktioner är alla de olika handhavandemanualer som du fått i din hand när du köpt en ny stereo, mobiltelefon eller tvättmaskin. Texterna i sig innehåller främst ganska enkla meningar. ”Koppla in kontakten i vägguttaget. Tryck in startknappen. Drag åt muttern med en kraft av 20 Nm”. Inte Shakespeare direkt. Eftersom den här typen av texter är grammatiskt enkla räknar man med att översättaren hinner översätta ca 2000 ord per arbetsdag. Den här typen av text är lite billigare att översätta än prosa. Dessutom finns det teknologiska hjälpmedel som kan effektivisera arbetet ytterligare och ge dig en ännu billigare översättning, men mer om dem i nästa underkapitel och senare i boken.

Generellt står det mest pengar att spara på mina tips för dig som arbetar på ett företag som behöver få dokument med instruktioner översatta.