CAT-verktyg

Översättare som huvudsakligen översätter texter av slaget instruktioner arbetar ofta med översättningshjälpmedel. De kallas CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och hjälper översättaren att effektivisera sitt arbete. Om du som översättare översätter texter av typen instruktioner och inte använder CAT-verktyg kostar du din kund onödigt mycket pengar.

Ni som läser den här boken och får texter av typen instruktioner översatta, kräv att översättaren använder ett CAT-verktyg. Det kommer att ge dig ett bättre pris.

Det är mitt fjärde tips i den här boken: om texten är av slaget instruktioner så ska ni kräva att översättaren använder ett CAT-verktyg.

Vad är då CAT-verktyg och hur fungerar de? Det finns väldigt många olika CAT-verktyg, det vanligaste idag är programmet Trados. De fungerar alla på likartat sätt. Lite kort kan man säga att ett CAT-verktyg lagrar alla översatta meningar i ett digitalt ”minne”. Om en identisk mening dyker upp ska den med största sannolikhet översättas exakt likadant som tidigare. Då lägger CAT-verktyget automatiskt in den redan översatta frasen i materialet. Om en ny mening med liknande uppbyggnad dyker upp föreslår CAT-verktyget för översättaren att en liknande mening redan översatts ”och då översattes den till det här”. Översättaren behöver kanske bara justera ett eller några ord för att skapa en korrekt översättning av den nya meningen. På så vis kan översättaren tidseffektivt och med lätthet hålla kontroll på både textflöde och terminologi.

Fördelen är förstås att du som kund inte betalar för översättningar av meningar som är identiska med något som redan översatts. Dessutom blir det lättare för översättaren att hålla sig till en konsekvent terminologi. Som ytterligare bonus arbetar översättaren mycket fortare med hjälp av CAT-verktyg.

Däremot ger CAT-verktyg inte samma prisvinster i texter av slaget prosa. Undantaget kan vara avtalstexter, dessa tenderar att ha fler meningar som liknar varandra än t.ex. reklamtexter som knappast brukar ha någon mening lik den andra.

Alla översättningsbyråer med självaktning använder CAT-verktyg och ger dig som är kund pris därefter, d.v.s. upprepningar i texten översätts i princip gratis. Där har du ytterligare en fördel med att vända sig till översättningsbyråer.