Operativsystemsval

Spelar det någon roll vilket operativsystem du arbetar i? Är det bättre att arbeta i Windows operativsystem än Macintosh-, UNIX- eller Linux-systemen. UNIX och Linux förekommer på många företag, men då som servrar. Det är väldigt ovanligt att se UNIX eller Linux som operativsystem hos den enskilde användaren på ett företag. De vanligaste operativsystemen som används på företags arbetsstationer är Macintosh och Windows. Eftersom dessa två är de vanligaste så bör du arbeta med någon av dem installerad på din dator. Det kommer att vara lättast att hitta programvara till dem. Det kommer också att vara lättast att få support för dem ifall du skulle behöva det.

Många personer har en nästan religiös inställning till huruvida Macintosh eller Windows är ”bäst” att arbeta med. Jag tycker personligen att det är en uttjatad och irrelevant debatt. Båda systemen är för det första exakt lika avancerade, och för det andra så är de numera över huvud taget lika varandra.

En bra liknelse är att om du ska köra bil någonstans, så spelar det ingen större roll om du kör en Subaru eller en Volvo. Du når din destination ungefär lika fort. Ditt val av fordon är bara en fråga om preferenser. Detsamma gäller ditt val av operativsystem, vilket du än väljer når du din destination ungefär lika fort.

Jag råder dig att försöka att hålla dig till ett system i hela företaget. Försök att låta alla arbeta på Windows-maskiner eller Macintosh-maskiner. Undvik att ha en blandad miljö på företaget. Det kan vara problematiskt att få en Windows-maskin att fungera i ett Macintosh-nätverk och lika problematiskt att få en Macintosh-dator att fungera i ett Windows-nätverk.

I företagsvärlden är operativsystemen uppdelade ungefär så här: reklambyråer tenderar att arbeta i Macintosh-miljö, andra företag, särskilt de stora, tenderar att arbeta i Windows-miljö. Privatpersoner tenderar att ha Windows-maskiner hemma, även om Mac har hämtat hem många marknadsandelar med draghjälp av sina produkter iPhone, iPod och inte minst iPad. Översättare, precis som privatpersoner, tenderar att arbeta på Windows-maskiner, men en del av dem föredrar Macintosh-miljö.

Idag är systemen så samspelta att det sällan är ett problem att ”lyfta över” ett dokument från en Mac- till Windows-miljö, eller vice versa, förutsatt att du har samma program till båda systemen.