Grundläggande information
om översättningsbranschen

De närmast följande kapitlet kommer jag att gå igenom grundstenarna för hur översättningsbranschen fungerar. Den tekniska utvecklingen sker i ett rasande tempo och därför kommer jag att gå in på hur framtiden ser ut för branschen och vilka nya tekniska hjälpmedel som är på väg att etableras just nu.