Hönan eller ägget

Var ska man börja nysta för att ge dig som läsare insikt i problembilden och dess lösning? För det finns ett påtagligt problem, och det finns en lösning. En i grund och botten ganska enkel lösning dessutom. Men för att inse problemet och för att förstå lösningen måste du som läsare ha en hygglig inblick i hela processen. Det är lite av hönan eller ägget över situationen.

Jag upplever att många företag betalar mycket mer än de borde för att översätta sin dokumentation. De är inte är medvetna om vad de kan göra för att anpassa sina dokument för översättning. De saknar problemlösningsinsikt.

Det är vanligt med företag som inte anser sig ha tid att ta reda på om det existerar en billigare lösning. Eller att ingen på företaget är medveten om hur stora utgifter som hade gått att spara på översättningsproceduren. Dessa företag bryr sig inte om att ta reda på hur deras material översätts, så länge det blir översatt. Ofta har de, kanske just för att de inte bryr sig om processen, sitt material i mycket tidskrävande format, så som PDF. Dessutom förväntar de sig få tillbaka översättningarna i samma format. Vilket förvisso är en rimlig begäran, men om originalet är en pdf kommer det att kosta mycket extra eftersom det är tidskrävande att arbeta med PDF-filer. Allt som allt saknar dessa företag probleminsikt.

Sist, men dessvärre inte minst, finns det ett antal företag som är medvetna om att det borde finnas något de kan göra för att sänka sina översättningskostnader. Men eftersom de som preparerar dokumenten inte har någon aning om hur översättningsbranschen fungerar eller vilka tekniska hjälpmedel som står till förfogande så tar de fram ett material som i sig ofta leder till ännu högre (!) översättningskostnader än de skulle haft om de bara varit okunniga om problemet. Ett typiskt sådant dokument har komplicerade instruktioner så som ”all rödmarkerad text ska till ryska, tyska och spanska, all blåmarkerad text ska till franska, engelska och spanska och all grönmarkerad text kommer att kompletteras under projektets gång för att sedan översättas till alla ovan nämnda språk”. Projekt med dylika instruktioner brukar vara dömda att bli onödigt dyra, översättas illa och i allmänhet ge ett dåligt slutresultat.

Om du som läsare känner igen ditt företags policy i någon av de ovanstående beskrivningarna så kan jag garantera att den här boken innehåller information som kan bespara ditt företag stora summor.

Jag ska utan att nämna några namn ge ett exempel på en beställare av översättningar som totalt saknade probleminsikt.

En gång kontaktades den översättningsbyrå jag arbetade på av en byggfirma. De hade byggt ett spektakulärt höghus i en stad i Sverige. Nu, två dagar innan invigningen, hade de insett att många gäster skulle anlända från Danmark och övriga europeiska länder. De insåg att pressreleaser, informations- och reklammaterial på svenska måste översättas till danska och engelska. Därför frågade de om vi kunde översätta 40 000 ord till vardera språk. Dessutom ville de ha layout av materialet och leverans i PDF-format. De kunde med glädje sända oss materialet omedelbart.

Allt material var redan i PDF-format.

När vi frågade efter originalfilerna stod kunden oförstående. PDF-filerna var ju originalen, deras reklambyrå sade att de var det.

Lyckligtvis fann företaget jag arbetade för, det för gott att avböja kundens förfrågan.

Jag kan berätta vilka tre kardinalfel som kunden begick: först och främst insåg de inte att dokumenten skulle översättas, förrän det redan var alldeles för sent. Förmodligen finns det ingen översättningsfirma i världen som, på endast två dagar, hinner översätta 40 000 ord (ungefär lika mycket text som den här boken). Dessutom hade de inte en aning om mängden arbetstimmar som skulle krävas för att ro projektet i hamn i tid. Det skulle ha varit en stor mängd arbetstimmar i förhållande till de 48 timmar vi skulle haft på oss att göra jobbet. Till råga på allt hade beställaren ingen aning om hur trycksaksproduktion fungerar. De PDF-filer vi skulle ha att utgå ifrån hade inte varit högupplösta nog, för att trycka så snygga dokument som kunden ville ha levererade i retur.

Alla dessa kardinalfel skulle ha lett till att översättningen hade blivit uppskattningsvis två till fyra gånger så dyr som den skulle ha behövt vara. I den mån den ens skulle gått att genomföra under den givna tidsramen. Bara översättningskostnaden skulle bli ca 250 000 kronor istället för ca 120 000:-, till detta kommer priset för all tid som skulle ha behövt gå till hanteringen av PDF:er och återskapande av layout. För att inte nämna tryckkostnader. Dessutom skulle översättningen blivit av extremt låg kvalitet, eftersom tidsbristen innebär att det skulle krävts 20 olika översättare. Dessa skulle parallellt arbetat med att översätta texten på ett dygn. Tråkigt nog skulle trycksakerna sett förskräckliga ut eftersom originalen inte fanns tillgängliga.

Kunden skulle förmodligen inte blivit nöjd med vare sig den översättning som skulle ha levererats, trycksakernas kvalitet eller den bifogade prislappen.

Ovanstående exempel visar att ett företag kan spara stora summor genom att förbereda sitt material på rätt sätt och i god tid.